TAG: Przedsiębiorczość

Tauron poszerza ofertę dla małych i średnich firm. Teraz klienci Taurona mogą wybrać pakiet „Prąd plus e-firma”, w ramach którego […]
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. otrzymała wyróżnienie Ministra Skarbu Państwa „za szczególny wkład w promowanie i  wspieranie rozwoju […]
Program Prosument oraz jego miejsce w ustawie o OZE to główne tematy konferencji „Prosument – Przyszłość Energetyczna Społeczności […]
Gdzie szukać nowych rynków zbytu? Jak ograniczać ryzyko wahań kursów walut? Skąd czerpać fundusze na inwestycje i nowe biznesy? Zapraszamy na […]
Polityka państwa w zakresie innowacji, Krajowe Inteligentne Specjalizacje, fundusze na innowacje społeczne oraz współpraca świata nauki z […]
(KPRM) Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej, przedłożone […]
Wzmocnienie dialogu między administracją a biznesem oraz wsparcie inwestycyjne to główne tematy konferencji prasowej wicepremiera, ministra […]
Agencja Rozwoju Przemysłu i Urząd Dozoru Technicznego podpisały ramowe porozumienie o współpracy w zakresie doradztwa technicznego. Dotyczy ono […]
Dofinansowania, z których przez najbliższe 5 lat będą mogły skorzystać gminy, spółki JST, przedsiębiorcy, spółdzielnie oraz prosumenci […]
(MIR) „Przedsięwzięcie zapewni istotny impuls do społeczno-gospodarczego rozwoju Polski Wschodniej. Przełoży się także na znaczący […]