Prosument – Przyszłość Energetyczna Społeczności Lokalnych

28 sierpnia 2015, 09:15 Energetyka

Program Prosument oraz jego miejsce w ustawie o OZE to główne tematy konferencji „Prosument – Przyszłość Energetyczna Społeczności Lokalnych”. Spotkanie odbyło się 26 sierpnia 2015 r. w Słupskim Inkubatorze Technologicznym.

Celem konferencji było przybliżenie treści Programu Prosument, który umożliwia osobom fizycznym, wspólnotom, i spółdzielniom mieszkaniowym zakup i montaż mikroinstalacji wykorzystujących OZE do produkcji energii elektrycznej lub energii cieplnej z możliwością sprzedaży nadwyżek do sieci. Program, przygotowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, promuje nowe technologie OZE, rozwija społeczną świadomość ekologiczno-ekonomiczną oraz propaguje podstawy prosumenckie.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele samorządów lokalnych, administracji publicznej, instytucji otoczenia biznesu oraz firm działających w branży OZE.

Konferencja odbyła się w Słupskim Inkubatorze Technologicznym, w którym powstaje największa na Pomorzu dachowa instalacja fotowoltaiczna o mocy 0,2 MW. Obiekt zlokalizowany jest na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a zarządzany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Więcej informacji o Słupskim Inkubatorze Technologicznym

Więcej informacji o Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Źródło: Ministerstwo Gospodarki