TAG: KPRM
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w […]
Chcemy przyszłemu pokoleniu zostawić Ziemię jak najczystszą – powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki, zapowiadając wprowadzenie […]
Kancelaria premiera ogłosiła nowy konkurs na prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W środę opublikowano odpowiednie ogłoszenie. Termin […]
Od października 2015 r. do końca stycznia bieżącego roku doszło do ponad 2,5 tys. zmian na we władzach spółek bezpośrednio kontrolowanych […]
Spór między ministerstwem energii a Urzędem Regulacji Energetyki narasta. Jego owocem jest pomysł zastąpienia prezesa Urzędu specjalną komisją.
Nie ma żadnego przejmowania przez premier władztwa nad spółkami Skarbu Państwa, to jest absolutnie nieprawda; zmiana ustawy, którą […]
Nowy projekt ws. deputatów węglowych dla emerytów górniczych zostanie w sierpniu skierowany do KPRM, celem wpisu do wykazu prac legislacyjnych i […]
Na początku przyszłego roku do historii przejdzie ministerstwo Skarbu Państwa. Resort, który przez 25 lat kierował kluczowymi dla polskiej […]
Premier Ewa Kopacz spotkała się w czwartek w Warszawie z wiceprezydentem Brazylii Michelem Temerem. „Omówiliśmy możliwości rozwoju […]
„Ta inwestycja spowoduje, że będziemy niezależni do jednego wschodniego źródła, jeśli chodzi o dostawy gazu” – zaznaczyła premier Ewa […]
Budowa trasy via Baltica (S61), która poprawi połączenia transportowe z Litwą i innymi państwami bałtyckimi, dokończenie drogi S8 i droga […]
W środę szefowa rządu spotkała się w Warszawie z premierem Arsenijem Jaceniukiem. Rozmowy dotyczyły współpracy dwustronnej, relacji Unii […]
Kontynuacja budowy II linii metra, zakup nowoczesnego taboru oraz budowa i rozbudowa czterech dróg ekspresowych za ponad 4 mld zł – to […]
Rząd przedstawił w czerwcu w Katowicach Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Śląsk 2.0. Zakłada on m.in […]
(Kancelaria Prezesa Rady Ministrów) Przewiduje się, że od 11 sierpnia br. do końca miesiąca wprowadzone będą ograniczenia w dostarczaniu i […]