TAG: KPRM

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów przyjął we wtorek program transformacji energetyki, zakładający m.in. wydzielenie aktywów węglowych – […]
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w […]
Chcemy przyszłemu pokoleniu zostawić Ziemię jak najczystszą – powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki, zapowiadając wprowadzenie […]
Kancelaria premiera ogłosiła nowy konkurs na prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W środę opublikowano odpowiednie ogłoszenie. Termin […]
Od października 2015 r. do końca stycznia bieżącego roku doszło do ponad 2,5 tys. zmian na we władzach spółek bezpośrednio kontrolowanych […]
Spór między ministerstwem energii a Urzędem Regulacji Energetyki narasta. Jego owocem jest pomysł zastąpienia prezesa Urzędu specjalną komisją.
Nie ma żadnego przejmowania przez premier władztwa nad spółkami Skarbu Państwa, to jest absolutnie nieprawda; zmiana ustawy, którą […]
Nowy projekt ws. deputatów węglowych dla emerytów górniczych zostanie w sierpniu skierowany do KPRM, celem wpisu do wykazu prac legislacyjnych i […]
Na początku przyszłego roku do historii przejdzie ministerstwo Skarbu Państwa. Resort, który przez 25 lat kierował kluczowymi dla polskiej […]
Premier Ewa Kopacz spotkała się w czwartek w Warszawie z wiceprezydentem Brazylii Michelem Temerem. „Omówiliśmy możliwości rozwoju […]
„Ta inwestycja spowoduje, że będziemy niezależni do jednego wschodniego źródła, jeśli chodzi o dostawy gazu” – zaznaczyła premier Ewa […]
Budowa trasy via Baltica (S61), która poprawi połączenia transportowe z Litwą i innymi państwami bałtyckimi, dokończenie drogi S8 i droga […]
W środę szefowa rządu spotkała się w Warszawie z premierem Arsenijem Jaceniukiem. Rozmowy dotyczyły współpracy dwustronnej, relacji Unii […]
Kontynuacja budowy II linii metra, zakup nowoczesnego taboru oraz budowa i rozbudowa czterech dróg ekspresowych za ponad 4 mld zł – to […]
Rząd przedstawił w czerwcu w Katowicach Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Śląsk 2.0. Zakłada on m.in […]
(Kancelaria Prezesa Rady Ministrów) Przewiduje się, że od 11 sierpnia br. do końca miesiąca wprowadzone będą ograniczenia w dostarczaniu i […]
Szefowa rządu w środowym wystąpieniu podziękowała prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu za 5 lat pracy dla Polski. Jednocześnie zapewniła o […]
(KPRM) Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej, przedłożone […]
(KPRM) Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, przedłożone przez […]
W niedzielę, 2 sierpnia, otwarto zmodernizowany fragment nadwiślańskiej promenady – Bulwar Jana Karskiego. Na blisko kilometrowym odcinku, od […]
Premier Ewa Kopacz odwiedziła w niedzielę otwarty po modernizacji Bulwar Jana Karskiego. „To wyjątkowo piękne i urokliwe miejsce” […]
Trwa wizyta premier Ewy Kopacz na Dolnym Śląsku. W Wałbrzychu szefowa rządu odwiedziła m.in. Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia.
Jednym z tematów rozmowy premier Ewy Kopacz z władzami firmy była kwestia podatku od kopalin, który płaci KGHM. Warto, aby eksperci pochylili […]
Szefowa rządu w czasie sobotnich uroczystości z okazji Święta Policji oddała hołd starszemu aspirantowi Markowi Dziakowiczowi z Wałbrzycha, […]
Jak powiedziała Premier Ewa Kopacz, w dniu 19 lipca 2015 jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych (należących do […]
„Jestem dumna z polskich firm, które wytwarzają innowacyjny produkt spełniający europejskie standardy” – podkreśliła premier Ewa Kopacz […]
Utworzenie Narodowego Centrum Kultury Filmowej, budowa drogi S14, pomoc dla Centrum Zdrowia Matki Polki – prezentujemy 14 najważniejszych […]
Rząd przyjął dziś Strategię Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030. Dokument wskazuje cele i obszary współpracy […]
(Kancelaria Premiera) Premier Ewa Kopacz wspólnie z wicepremierami Tomaszem Siemoniakiem i Januszem Piechocińskim odwiedzili Wojskowe Zakłady […]
(Ministerstwo Środowiska) Szereg rozwiązań, które usprawnią proces inwestycyjny, znalazło się w przyjętym dziś przez Radę Ministrów […]
W wyniku pożaru warszawskiego Mostu Łazienkowskiego uszkodzone zostało m.in. łącze światłowodowe, co spowodowało awarię systemu […]
Podczas konferencji prasowej po ostatnim posiedzeniu rządu premier Ewa Kopacz zapowiedziała, że rząd dofinansuje remont Mostu Łazienkowskiego.
Izabela Albrycht wskazuje, że polski sektor dalej czeka na regulacje łupkowe. Przekonuje, że jego rozwój powinien wesprzeć jeden człowiek […]
KOMENTARZ Rafał Sebastian Bałdys Wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, członek zarządu ZPBUI Do tej pory myśleliśmy, że […]