„Rz” Karuzela zmian we władzach firm

6 kwietnia 2018, 10:00 Alert

Od października 2015 r. do końca stycznia bieżącego roku doszło do ponad 2,5 tys. zmian na we władzach spółek bezpośrednio kontrolowanych przez Skarb Państwa – pisze „Rzeczpospolita”.

Dziennik powołując się na odpowiedź Kancelarii Premiera Rady Ministrów na interpelację posłanki Mirosławy Nykiel w sprawie składu osób pełniących funkcje kierownicze w zarządach i radach nadzorczych wszystkich spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz składu zarządów i rad nadzorczych spółek zależnych od spółek z udziałem Skarbu Państwa w okresie od dnia 26 października 2015 r.

W odpowiedzi na interpelację KPRM przygotowała zestawienie obejmujące spółki z udziałem Skarbu Państwa, w których zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym prawa z akcji wykonuje Premier oraz inni członkowie Rady Ministrów i państwowe osoby prawne, którym kompetencje w powyższym zakresie zostały przekazane przez Premiera z wyłączeniem podmiotów w upadłości, zakończonej likwidacji oraz nieprowadzących działalności. Jednocześnie Kancelaria tłumaczy, że ze względu na brak bezpośredniego zaangażowania kapitałowego Skarbu Państwa, dane dotyczące podmiotów zależnych od spółek z udziałem Skarbu Państwa nie są gromadzone i agregowane. Dlatego KPRM w wykazie nie uwzględniono zmian we władzach tych spółek.

Licząca 182 strony lista zawiera 2542 nazwiska, ale jak zwraca uwagę „Rz”, ponieważ nie zawiera on zmian w spółkach zależnych do tych kontrolowanych przez Skarb Państwa, skala zmian jest zdecydowanie większa. Dziennik przywołuje tu raportu FOR, z którego wynika, że po objęciu władzy przez obecnie rządzącą partię ze stanowisk kierowniczych, m.in. z zarządów i rad nadzorczych zwolniono ok. 6 770 osób. Jak podkreśla dziennik, masowej wymianie kadr kontrolowanych przez Skarb Państwa spółkach sprzyjają niskie wymagania wobec tych kandydatów.

Rzeczpospolita