Piechociński: Naszym celem jest tworzenie warunków dla stałego i zrównoważonego rozwoju i zapewnienia bezpieczeństwa państwa oraz zaspokojenia potrzeb energetycznych

27 sierpnia 2015, 13:00 Energetyka

Omówienie głównych celów Polityki energetycznej Polski do 2050 r. oraz prezentacja scenariuszy rozwoju sektora energetycznego to główne tematy spotkania z mediami wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego, które odbyło się 26 sierpnia 2015 r. w Ministerstwie Gospodarki.

Wicepremier Piechociński zwrócił uwagę na znaczenie Polityki energetycznej Polski do 2050 r. – Jej głównym celem jest tworzenie warunków dla stałego i zrównoważonego rozwoju sektora energetycznego i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz zaspokojenia potrzeb energetycznych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych – podkreślił.

Dokument Polityki energetycznej Polski do 2050 r. 7 sierpnia 2015 r. został skierowany do konsultacji społecznych. Uwagi można zgłaszać do 18 września 2015 r.

Więcej informacji:

Polityka energetyczna Polski do 2050 r.

Konsultacje projektu Polityki energetycznej Polski do 2050 r.

Materiał informacyjny dotyczący projektu Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Źródło: Ministerstwo Gospodarki