TAG: Polityka energetyczna
Koszty prowadzenia biznesu w Polsce są coraz wyższe, ze względu na rosnące ceny energii elektrycznej. – To rosnące zagrożenie dla […]
W najnowszym wydaniu podcastu Spięcie BiznesAlert.pl dziennikarze Wojciech Jakóbik i Mariusz Marszałkowski rozmawiają o tym, jak będzie […]
Wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz szeroko pojętego […]
Enea operator przy współpracy merytorycznej Centrum Zarządzania w Energetyce Uniwersytetu Szczecińskiego zorganizowała II edycji Konferencji […]
Ryszard Pazdan, minister środowiska w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC, ocenia politykę środowiskowo-energetyczną Polski. Przedstawiciel BCC […]
Wyzwania związane z niskoemisyjną transformacją gospodarek Polski i Rumunii oraz bezpieczeństwo dostaw gazu były przedmiotem bilateralnych […]
Rada przyjęła dziś konkluzje o przyszłości systemów energetycznych w unii energetycznej. Określiła w nich priorytety i zasady kształtowania […]
Ministerstwo Energii dąży do przyjęcia przez rząd Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP) przed majowym 11. Europejskim Kongresem […]
– Z PEP2040 wynika widoczna redukcja paliw kopalnych, wprowadzenie nowych technologii, jak atom czy morskie farmy wiatrowe. Te dwa obszary […]
Gazociągi Nord Stream 1 i 2 to wpływ na politykę energetyczną nie tylko Polski, ale całej UE – ocenił w piątek doradca Prezydenta RP […]
W budynku Komisji Europejskiej trwa konferencja Central European Day of Energy 2018 zorganizowana przez CEEP po patronatem BiznesAlert.pl. Udział w […]
Polityka energetyczna Polski ma w pierwszej połowie listopada być przekazana do uzgodnień międzyresortowych i na poszczególne komitety, tak aby […]
O smogu w Polsce i w Europie dyskutowali kolejni paneliści podczas  III Międzynarodowej Konferencji Energetyka, Środowisko, Rolnictwo […]
Pokazujemy, że można pogodzić różne cele, z których wszystkie są pozytywne dla Polski: zwiększenie suwerenności energetycznej, czyste […]
Na temat przyszłego miksu energetycznego Polski oraz perspektyw dla inwestycji budowy elektrowni jądrowej w naszym kraju mówił w programie […]