Forum Energii: Produkcja energii z węgla w Polsce zmniejszyła się o 20 procent (RELACJA)

27 maja 2024, 13:00 Energetyka

– Produkcja z węgla kamiennego i brunatnego spadła o 20 procent. Widać, że zmiana w miksie energetycznym jest znacząca. Na pewno ma na to wpływ zapotrzebowanie na energię elektryczną, która jest relatywnie nieduża – mówi dr Joanna Pandora, prezeska Forum Energii, podczas webinaru „Transformacja bez Sternika”.

Źródło: flickr

Przedstawione podczas webinaru dane wskazują na rosnący wpływ Arabii Saudyjskiej na rynek paliw kopalnych w Polsce. Jest to zjawisko, które budzi zarówno nadzieje na stabilne dostawy, jak i obawy o nadmierną zależność od jednego dostawcy.

– Rachunek za import paliw kopalnych jest bardzo wysoki. Arabia Saudyjska stała się głównym dostawcą paliw. Spółki z Arabii Saudyjskiej zyskały 30 miliardów złotych – dodała prezeska Forum Energii.

Polska staje przed wyzwaniem przekształcenia swojego sektora energetycznego w sposób zrównoważony, efektywny i konkurencyjny. Wraz z raportem „Transformacja energetyczna w Polsce” przygotowanym przez Forum Energii, zarysowuje się obraz postępów oraz wyzwań, które kraj musi pokonać, aby osiągnąć ambitne cele związane z dekarbonizacją i poprawą bezpieczeństwa energetycznego. Rok 2023 był rokiem istotnych zmian w polskim miksie energetycznym. Choć węgiel nadal pozostaje głównym źródłem energii elektrycznej, jego udział zmniejszył się do historycznie niskiego poziomu 60,5 procent. Wzrost produkcji energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) osiągnął poziom 27 procent, co stanowi istotny krok w kierunku dywersyfikacji źródeł energii. Jednakże, zwiększenie produkcji energii z gazu ziemnego o ponad 40 procent pokazuje, że transformacja nie jest jeszcze procesem jednokierunkowym.

– Jednym z kluczowych wyzwań, przed którymi stoi polski sektor energetyczny, jest rosnące uzależnienie od importowanych paliw kopalnych oraz wysokie ceny energii. Wysoki poziom emisji zanieczyszczeń powietrza oraz niskie elastyczności źródeł energii konwencjonalnych wpływają nie tylko na koszty energii dla konsumentów, ale także na konkurencyjność polskiego przemysłu na arenie międzynarodowej – podkreślają autorzy raportu z Forum Energii.

Brak spójnego planu transformacji energetycznej stwarza dodatkowe ryzyko dla bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego. Niedostateczna elastyczność oraz przestarzała infrastruktura wytwórcza stwarzają wyzwania w utrzymaniu równowagi między podażą a popytem na energię elektryczną. Jednakże, pomimo tych wyzwań, istnieje także szereg możliwości dla Polski. Rozwój nowych niskoemisyjnych technologii, zwiększenie inwestycji w OZE oraz poprawa efektywności energetycznej mogą przyczynić się do osiągnięcia celów związanych z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych oraz poprawą konkurencyjności gospodarki. Aby wykorzystać te możliwości, konieczne jest wypracowanie spójnej strategii transformacji energetycznej, która uwzględni zarówno cele klimatyczne, jak i ekonomiczne. Potrzebujemy nowego podejścia, które połączy zaangażowanie sektora publicznego, prywatnego oraz społeczeństwa w budowanie zrównoważonej przyszłości energetycznej Polski.

Ministerstwo klimatu i środowiska pracuje nad nowym Krajowym Planem na rzecz Energii i Klimatu, co stanowi okazję do wyznaczenia jasnego kierunku transformacji. Jest to moment, w którym Polska może określić swoje priorytety i mobilizować wszystkie swoje zasoby w celu osiągnięcia ambitnych celów energetycznych i klimatycznych. Transformacja energetyczna w Polsce nie jest łatwym zadaniem, ale jest to niezbędny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia obywateli. Działając teraz, możemy zapewnić lepszą przyszłość dla naszych dzieci i wnuków, opartą na czystej, bezpiecznej i tańszej energii.

Opracował Mateusz Gibała

Forum Energii: Sektor ciepła bez wsparcia geotermii i modernizacji oznacza coraz większe wydatki