Sejm przyjął poprawkę Senatu o zawieszeniu poboru opłaty mocowej i bonie energetycznym

24 maja 2024, 08:15 Alert

Sejm przyjął poprawkę Senatu do ustawy o bonie energetycznym oraz zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Kluczowym elementem jest zawieszenie poboru opłaty mocowej od gospodarstw domowych na sześć miesięcy.

fot. Pixabay

Pozostałe poprawki Senatu, zaakceptowane przez Sejm miały głównie charakter redakcyjny i legislacyjny.

  •  W II połowie 2024 roku cena maksymalna energii elektrycznej dla gospodarstw domowych została ustalona na poziomie 500 zł/MWh. Dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) cena pozostanie na poziomie 693 zł/MWh.
  • Przedsiębiorstwa energetyczne muszą przedłożyć zmiany taryf do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), z okresem obowiązywania co najmniej do 31 grudnia 2025 r., co ma na celu obniżenie cen energii dla gospodarstw domowych.
  • Przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają rekompensaty za stosowanie cen maksymalnych.

Bon Energetyczny

Ustawa wprowadza bon energetyczny dla mniej zamożnych gospodarstw domowych:

  • Dochód do 2,5 tys. zł dla gospodarstw jednoosobowych i do 1,7 tys. zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.
  • Bon wyniesie od 300 zł dla gospodarstw jednoosobowych do 600 zł dla gospodarstw sześcioosobowych i większych. Gospodarstwa używające energii elektrycznej do ogrzewania otrzymają bon dwukrotnie wyższy (od 600 zł do 1,2 tys. zł).
  • Wnioski należy składać w gminach od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. Gminy będą miały 60 dni na ich rozpatrzenie, a wypłaty nastąpią jesienią 2024 r. lub na początku 2025 r.
  • Likwidacja maksymalnej ceny gazu na poziomie 200,17 zł/MWh. W II połowie 2024 roku będzie obowiązywać nowa cena, równa taryfie zatwierdzonej dla PGNiG Obrót Detaliczny.
  • Zamrożenie cen ciepła nie tylko w II połowie 2024 roku, ale także w I połowie 2025 roku.

Ministerstwo Kultury i Środowiska szacuje, że bon energetyczny obejmie około 3,5 miliona gospodarstw domowych w Polsce.

Polska Agencja Prasowa / Mateusz Gibała

Gen. Fałkowski: Ochrona infrastruktury krytycznej wymaga współpracy na styku odpowiedzialności (ROZMOWA)