TAG: Minister Klimatu i Środowiska

Sejm przyjął poprawkę Senatu do ustawy o bonie energetycznym oraz zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu […]
Kraje Europy wobec transformacji energetycznej mają różne podejścia. Jedne wolą opierać się na OZE, a drugie chcą rozbudowywać atom. Polska […]
– Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Ministerstwem Rozwoju i Technologii pracują nad kolejnym mechanizmem wsparcia w związku z […]
Po szczycie w Brukseli, Komisja Europejska przedstawiła projekt „korytarza cenowego”, na który długo nie zgadzały się Niemcy. Wejście w […]
Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa powiedziała, że ograniczenie wzrostu cen ciepła sieciowego dla odbiorców będzie obowiązkowe dla […]