TAG: Senat
Senat poparł w środę nowelizację ustawy o rynku mocy wraz z dziewięcioma poprawkami o charakterze redakcyjnym. Ustawa przewiduje m.in. ulgi w […]
Senat USA jednogłośnie przyjął projekt ustawy, która ma zakazać importu do USA produktów z chińskiej prowincji Sinciang, w związku z […]
Senat chce, by jednorazowe przedłużenie koncesji bez konieczności uzyskania decyzji środowiskowej nie było możliwe także w przypadku […]
Senat poparł w piątek projekt złagodzenia restrykcji tzw. ustawy odległościowej, ograniczającej możliwości budowy elektrowni wiatrowych na […]
Podczas posiedzenia komisji infrastruktury, samorządu terytorialnego i administracji oraz ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski wycofał […]
Senat zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zrekompensowaniu gminom dochodów utraconych w 2018 roku w związku ze zmianą […]
ISBNews poinformował, że Senat wprowadził kilkanaście poprawek do noweli o strategicznych inwestycjach energetycznych. Dokument ma usprawnić […]
Senat wprowadził szereg poprawek redakcyjnych do nowelizacji tzw. specustaw przesyłowych. Nowela zakłada m.in. poszerzenie listy inwestycji […]
Senatorowie nie zgłosili we wtorek na posiedzeniu plenarnym poprawek ustawy o wsparciu morskiej energetyki wiatrowej. Wcześniej, komisje senackie […]
Połączone senackie komisje Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Środowiska nie zgłosiły dzisiaj poprawek do ustawy o wsparciu dla […]
Ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych nie wejdzie w życie od pierwszego stycznia 2021 roku. Sejm […]
Sejm zaakceptował w nocy z wtorku na środę poprawkę doprecyzowującą do noweli ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, którą […]
Marszałek senatu Tomasz Grodzki spotkał się w środę z przewodniczącym ukraińskiej Werhownej Rady (Parlamentu) Dymytro Razumkowem. Wśród […]
Senat odrzucił projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). – Zawarta w nim zmiana definicji drewna energetycznego […]
Stanisław Gawłowski, członek PO i niezrzeszony senator z Koszalina został w środę wybrany na przewodniczącego senackiej Komisji Nadzwyczajnej […]