TAG: Senat

Senat USA odrzucił w głosowaniu pakiet dotyczący między innymi pomocy Ukrainie i Izraelowi. Kwestią sporną były jednak kwestie granicy z […]
Senat odrzucił ustawę o gwarancjach finansowych dla Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Wiele wskazuje na to, że bez tych […]
Sejm w sierpniu 2023 roku uchwalił od dawna oczekiwaną ustawę o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej […]
Senacka komisja gospodarki przyjęła we wtorek pakiet poprawek redakcyjnych do nowelizacji ustawy o OZE. Podczas posiedzenia padła zapowiedź […]
Senat w piątek zaproponował kilkadziesiąt poprawek do nowelizacji Prawa energetycznego. Nowe przepisy zawierają przepisy dotyczące m.in […]
Senat wprowadził poprawki do ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, która zakłada […]
Senat wprowadził poprawki, głównie o charakterze legislacyjnym i doprecyzowującym, do noweli o przygotowaniu i realizacji strategicznych […]
W senacie odbyła się debata na temat poprawek do sejmowego projektu ustawy odległościowej. Senatorowie zaproponowali m.in. zmniejszenie […]
Senat przyjął podczas posiedzenia połączonych komisji senackich trzy uchwały dotyczące fuzji Orlenu i Lotosu. Wzywa Najwyższą Izbę Kontroli […]
Sejm przywrócił maksymalną cenę energii, ponad limity zużycia dla określonych typów gospodarstw domowych do poziomu 693 zł za 1 MWh, a dla […]
W piątek sejmowa komisja ds. energii odrzuciła część poprawek Senatu względem procedowanej ustawy o zamrożeniu cen energii. Zamrożenie […]
Ustawa o wsparciu odbiorców ciepła wraca do Sejmu z senackimi poprawkami, wśród których znalazła się m.in. propozycja wykreślenia zapisu […]
Senat przyjął poprawki do ustawy o dodatku węglowym w wysokości 3 tysięcy złotych. Poprawki rozszerzają dodatek na inne gospodarstwa domowe, […]
Senat przesłał ustawę wydłużającą termin przeglądu norm jakości dla węgla w związku z unijnymi przepisami o jakości powietrza do […]
Rand Paul, republikański senator z Kentucky, blokuje szybkie przyjęcie ustawy pomocowej dla Ukrainy, którą dwa dni wcześniej zaakceptowała Izba […]
Na rynku jądrowym są trzy główne technologie jądrowe. Duże elektrownie jądrowe technologii III+, małe reaktory jądrowe tzw. SMR, które […]
Zdaniem senatora Stanisława Gawłowskiego, najnowszy raport IPCC nie jest optymistyczny. – Pokazuje, że emisja gazów cieplarnianych do […]
W senacie odbyły się głosowanie dotyczące – ustawy prawo wodne – która miała rozstrzygnąć jakie przepisy będą obowiązywać w […]
Nadzwyczajna komisja do spraw klimatu dyskutowała nad przyjęciem ustawy dotyczącej procedur środowiskowych związanych z budową elektrowni […]
Komisje senackie środowiska i gospodarki opowiedziały się w środę za przyjęciem bez poprawek ustawy dotyczącej procedur środowiskowych […]
Senacka Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu będzie rekomendować Senatowi odrzucenie nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, […]
Senackie komisje gospodarki i innowacyjności oraz rodziny w środę późnym wieczorem opowiedziały się za przyjęciem proponowanych poprawek do […]
Senacka komisja samorządowa poparła bez poprawek ustawę, która przewiduje rekompensatę dochodów utraconych przez gminy w 2018 roku w związku […]
Senat wprowadził poprawki do noweli prawa energetycznego. Zmiany dają możliwość doliczania kosztów przedsiębiorstw energetycznych do cen dla […]
Komisja nadzwyczajna ds. klimatu zarekomenduje Senatowi odrzucenie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych […]
Senacka Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu będzie rekomendować odrzucenie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych […]
Senat poparł w środę nowelizację ustawy o rynku mocy wraz z dziewięcioma poprawkami o charakterze redakcyjnym. Ustawa przewiduje m.in. ulgi w […]
Senat USA jednogłośnie przyjął projekt ustawy, która ma zakazać importu do USA produktów z chińskiej prowincji Sinciang, w związku z […]
Senat chce, by jednorazowe przedłużenie koncesji bez konieczności uzyskania decyzji środowiskowej nie było możliwe także w przypadku […]
Senat poparł w piątek projekt złagodzenia restrykcji tzw. ustawy odległościowej, ograniczającej możliwości budowy elektrowni wiatrowych na […]
Podczas posiedzenia komisji infrastruktury, samorządu terytorialnego i administracji oraz ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski wycofał […]
Senat zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zrekompensowaniu gminom dochodów utraconych w 2018 roku w związku ze zmianą […]
ISBNews poinformował, że Senat wprowadził kilkanaście poprawek do noweli o strategicznych inwestycjach energetycznych. Dokument ma usprawnić […]
Senat wprowadził szereg poprawek redakcyjnych do nowelizacji tzw. specustaw przesyłowych. Nowela zakłada m.in. poszerzenie listy inwestycji […]
Senatorowie nie zgłosili we wtorek na posiedzeniu plenarnym poprawek ustawy o wsparciu morskiej energetyki wiatrowej. Wcześniej, komisje senackie […]
Połączone senackie komisje Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Środowiska nie zgłosiły dzisiaj poprawek do ustawy o wsparciu dla […]
Ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych nie wejdzie w życie od pierwszego stycznia 2021 roku. Sejm […]
Sejm zaakceptował w nocy z wtorku na środę poprawkę doprecyzowującą do noweli ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, którą […]
Marszałek senatu Tomasz Grodzki spotkał się w środę z przewodniczącym ukraińskiej Werhownej Rady (Parlamentu) Dymytro Razumkowem. Wśród […]
Senat odrzucił projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). – Zawarta w nim zmiana definicji drewna energetycznego […]
Stanisław Gawłowski, członek PO i niezrzeszony senator z Koszalina został w środę wybrany na przewodniczącego senackiej Komisji Nadzwyczajnej […]
Senacka komisja gospodarki przyjęła bez poprawek nowelizację Prawa energetycznego dotyczącą zasad ustalania operatora na gazociągu jamalskim […]
Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy zakładają […]
Senatorowie we wtorek nie wnieśli poprawek do specustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym. Nowe przepisy […]
Senat nie wprowadził poprawek do ustawy o podziale między Polską a Danią tzw. szarej strefy – obszaru Bałtyku, na którym nie dokonano […]