TAG: Senat

Rand Paul, republikański senator z Kentucky, blokuje szybkie przyjęcie ustawy pomocowej dla Ukrainy, którą dwa dni wcześniej zaakceptowała Izba […]
Na rynku jądrowym są trzy główne technologie jądrowe. Duże elektrownie jądrowe technologii III+, małe reaktory jądrowe tzw. SMR, które […]
Zdaniem senatora Stanisława Gawłowskiego, najnowszy raport IPCC nie jest optymistyczny. – Pokazuje, że emisja gazów cieplarnianych do […]
W senacie odbyły się głosowanie dotyczące – ustawy prawo wodne – która miała rozstrzygnąć jakie przepisy będą obowiązywać w […]
Nadzwyczajna komisja do spraw klimatu dyskutowała nad przyjęciem ustawy dotyczącej procedur środowiskowych związanych z budową elektrowni […]
Komisje senackie środowiska i gospodarki opowiedziały się w środę za przyjęciem bez poprawek ustawy dotyczącej procedur środowiskowych […]
Senacka Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu będzie rekomendować Senatowi odrzucenie nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, […]
Senackie komisje gospodarki i innowacyjności oraz rodziny w środę późnym wieczorem opowiedziały się za przyjęciem proponowanych poprawek do […]
Senacka komisja samorządowa poparła bez poprawek ustawę, która przewiduje rekompensatę dochodów utraconych przez gminy w 2018 roku w związku […]
Senat wprowadził poprawki do noweli prawa energetycznego. Zmiany dają możliwość doliczania kosztów przedsiębiorstw energetycznych do cen dla […]
Komisja nadzwyczajna ds. klimatu zarekomenduje Senatowi odrzucenie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych […]
Senacka Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu będzie rekomendować odrzucenie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych […]
Senat poparł w środę nowelizację ustawy o rynku mocy wraz z dziewięcioma poprawkami o charakterze redakcyjnym. Ustawa przewiduje m.in. ulgi w […]
Senat USA jednogłośnie przyjął projekt ustawy, która ma zakazać importu do USA produktów z chińskiej prowincji Sinciang, w związku z […]
Senat chce, by jednorazowe przedłużenie koncesji bez konieczności uzyskania decyzji środowiskowej nie było możliwe także w przypadku […]
Senat poparł w piątek projekt złagodzenia restrykcji tzw. ustawy odległościowej, ograniczającej możliwości budowy elektrowni wiatrowych na […]
Podczas posiedzenia komisji infrastruktury, samorządu terytorialnego i administracji oraz ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski wycofał […]
Senat zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zrekompensowaniu gminom dochodów utraconych w 2018 roku w związku ze zmianą […]
ISBNews poinformował, że Senat wprowadził kilkanaście poprawek do noweli o strategicznych inwestycjach energetycznych. Dokument ma usprawnić […]
Senat wprowadził szereg poprawek redakcyjnych do nowelizacji tzw. specustaw przesyłowych. Nowela zakłada m.in. poszerzenie listy inwestycji […]
Senatorowie nie zgłosili we wtorek na posiedzeniu plenarnym poprawek ustawy o wsparciu morskiej energetyki wiatrowej. Wcześniej, komisje senackie […]
Połączone senackie komisje Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Środowiska nie zgłosiły dzisiaj poprawek do ustawy o wsparciu dla […]
Ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych nie wejdzie w życie od pierwszego stycznia 2021 roku. Sejm […]
Sejm zaakceptował w nocy z wtorku na środę poprawkę doprecyzowującą do noweli ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, którą […]
Marszałek senatu Tomasz Grodzki spotkał się w środę z przewodniczącym ukraińskiej Werhownej Rady (Parlamentu) Dymytro Razumkowem. Wśród […]
Senat odrzucił projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). – Zawarta w nim zmiana definicji drewna energetycznego […]
Stanisław Gawłowski, członek PO i niezrzeszony senator z Koszalina został w środę wybrany na przewodniczącego senackiej Komisji Nadzwyczajnej […]
Senacka komisja gospodarki przyjęła bez poprawek nowelizację Prawa energetycznego dotyczącą zasad ustalania operatora na gazociągu jamalskim […]
Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy zakładają […]
Senatorowie we wtorek nie wnieśli poprawek do specustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym. Nowe przepisy […]
Senat nie wprowadził poprawek do ustawy o podziale między Polską a Danią tzw. szarej strefy – obszaru Bałtyku, na którym nie dokonano […]
Senat nie wprowadził żadnych poprawek do nowelizacji ustawy o cenach energii. Główne zmiany dotyczą opłat dystrybucyjnych i za przesył energii […]
Jestem raczej spokojny o efekt działania Komisji Europejskiej ws. ustawy obniżającej ceny energii elektrycznej w Polsce – powiedział w […]
Dzięki ustawie przyjętej przez większość posłów i senatorów, ceny energii na rachunku nie wzrosną. Zapisy ustawy budzą jednak wątpliwości […]
Wszystko na to wskazuje, że między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem odbędzie się dodatkowe posiedzenie Sejmu i Senatu ws. projektów […]
Senacka komisja ponowie zajmie się nowelizacją prawa energetycznego i innych ustaw, by rozpatrzyć poprawki zgłoszone podczas debaty w Senacie […]
Senatorowie w piątek nie zaproponowali poprawek do noweli specustawy ws. organizacji szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach. Trafi ona teraz do […]
Senat nie wniósł poprawek do nowelizacji ustawy o podatku rolnym. Doprecyzowano w niej przepisy, określając, że umieszczenie na gruntach rolnych […]
Senacka komisja środowiska nie zarekomendowała we wtorek poprawek do noweli specustawy dot. organizacji szczytu klimatycznego w Katowicach. Nowela […]
Senatorowie w czwartek nie wnieśli poprawek do ustawy o ratyfikacji poprawki dauhańskiej ws. emisji dwutlenku węgla. Jeżeli prezydent ją […]
Senat bez poprawek przyjął w piątek ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Za ustawą głosowało 61 senatorów, 27 było […]
Senatorowie w piątek nie wnieśli poprawek do specustawy w sprawie organizacji szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach. Ustawa reguluje m.in. kwestie […]
Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności zarekomendowała w czwartek przyjęcie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych […]
Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności zdecydowała nie zgłaszać poprawek do ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych […]
Pośpiesznie uchwalona ustawa o rynku mocy do podpisu Prezydenta RP.