Komisja rekomenduje przyjęcie poprawek Senatu. Chodzi o ustawę ws. osłon dla odbiorców energii

23 maja 2024, 08:30 Alert

Sejmowa Komisja ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych zarekomendowała przyjęcie poprawek Senatu do ustawy o bonie energetycznym oraz zmianie niektórych ustaw mających na celu ograniczenie cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się w czwartek podczas plenarnego posiedzenia Sejmu – informuje Polska Agencja Prasowa (PAP).

Sieć przesyłowa. Fot. Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Sieć przesyłowa. Fot. Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Najważniejsza z poprawek zakłada czasowe zwolnienie gospodarstw domowych z opłaty mocowej w drugiej połowie 2024 roku, co ma ograniczyć wzrost rachunków za prąd od 1 lipca. Zwolnienie to może zmniejszyć rachunki od 15,96 do 89,4 zł w zależności od zużycia energii. Senator Stanisław Gawłowski (KO) podkreśla, że zwolnienie to ograniczy prognozowany wzrost rachunków za energię elektryczną „o jedną czwartą, a nawet jedną trzecią”. Ustawa wprowadza również bon energetyczny, który będzie jednorazowym świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych o niższych dochodach, wypłacanym w drugiej połowie 2024 roku. Wysokość bonu będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym, wynosząc od 300 zł dla gospodarstw jednoosobowych do 600 zł dla sześcioosobowych i większych. Gospodarstwa wykorzystujące energię elektryczną do ogrzewania otrzymają podwojoną wartość bonu, czyli od 600 do 1200 zł. Nowe przepisy wprowadzają również dwa progi dochodowe: do 2500 zł dla gospodarstw jednoosobowych i do 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych. Bon będzie przyznawany nawet po przekroczeniu tych progów dochodowych, ale jego wartość będzie pomniejszona o kwotę przekroczenia.

Ustawa zakłada także wprowadzenie maksymalnej ceny za energię elektryczną od lipca do grudnia 2024 roku na poziomie 500 zł/MWh dla gospodarstw domowych oraz 693 zł/MWh dla jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów użyteczności publicznej, a także małych i średnich przedsiębiorstw. W przypadku gazu ustawa wprowadza cenę maksymalną równą taryfie największego sprzedawcy detalicznego – PGNiG OD. Ponadto sprzedawcy energii elektrycznej i gazu będą zobowiązani do złożenia wniosków o zmianę taryf do Prezesa URE, pod groźbą utraty rekompensat za sprzedaż poniżej cen taryfowych. Taryfy sprzedawców zobowiązanych wynoszą obecnie 739 zł za MWh dla energii elektrycznej i 291 zł za MWh dla gazu.

W ustawie przewidziano również ograniczenie wzrostu kosztów ciepła przy stopniowym podnoszeniu maksymalnych cen i stawek, z mechanizmem rekompensaty utrzymanym do końca czerwca 2025 roku. Wiceszef resortu klimatu i środowiska, Miłosz Motyka, poinformował, że ustawa obejmie 3,5 miliona gospodarstw domowych, a całościowy koszt wsparcia odbiorców wrażliwych wyniesie blisko 9 miliardów złotych.

Polska Agencja Prasowa / Mateusz Gibała

PSE i Budimex podpisały umowę na modernizację stacji elektroenergetycznej Piła Krzewina