Antoniszyn-Klik: Rząd chce wspierać rozwój gospodarczy wokół dróg ekspresowych

18 września 2015, 11:00 Drogi

Działania regionów i centralne wsparcie to klucz do sukcesu projektu aktywizacji gospodarczej terenów znajdujących się przy trasach ekspresowych – powiedziała wiceminister Ilona Antoniszyn-Klik podczas podpisania porozumienia o wspólnej realizacji projektu gospodarczego„S5 – Kierunek Dobrych Inwestycji”. Spotkanie odbyło się 17 września 2015 r. w Żmigrodzie.

Stronami podpisującymi Porozumienie byli Ministerstwo Gospodarki, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”, Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości, Agencja Nieruchomości Rolnych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz pierwszy samorząd, który przystąpi do Porozumienia, Gmina Żmigród. Partnerzy projektu „S5 – Kierunek Dobrych Inwestycji” stawiają sobie za główne cele podejmowanie działań na rzecz nowych miejsc pracy, inwestycji oraz rozwoju miejscowości położonych w pasie drogi S5. Nadrzędnym celem inicjatywy jest natomiast stworzenie mocnego obszaru aktywności inwestycyjnej wzdłuż budowanej drogi S5 łączącej Dolny Śląsk z Wielkopolską i dalej z krajowym układem drogowym Polski północnej.

20150917_MIA_Legnicka_SSE_3

„S5 – Kierunek Dobrych Inwestycji” to kolejny projekt gospodarczy zainicjowany na Dolnym Śląsku. Pierwszy, dotyczący zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej obszarów wzdłuż trasy S3 jest już realizowany. W jego efekcie trwają prace nad powstaniem Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Jaworze czy Głogowskiego Parku Technologicznego.

20150917_MIA_Legnicka_SSE_4_0

Budowa trasy S5 będzie silnym impulsem do lokowania inwestycji w pobliżu dobrze skomunikowanych terenów. Komunikacja oparta na nowoczesnej infrastrukturze drogowej, to podstawa sukcesu każdej inwestycji. Przedsiębiorstwa decydując o wyborze lokalizacji swojego biznesu szukają przede wszystkim terenów, których sieć drogowa gwarantuje szybki transport towarów i ludzi. S5 będzie, więc silnym argumentem wpływającym pozytywnie na rzecz Dolnego Śląska w walce o przyciągnięcie kapitału, a tym samym stworzenie nowych miejsc pracy.

Więcej informacji:

Legnicka SSE

MG: Aktualności – szkolnictwo zawodowe

MG: Specjalne Strefy Ekonomiczne

Źródło: Ministerstwo Gospodarki