Konsultacje projektu rozporządzenia dywersyfikacyjnego

10 sierpnia 2015, 13:28 Energetyka

Ministerstwo Gospodarki 6 sierpnia 2015 r. przekazało do ponownych uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy. Uwagi do dokumentu można zgłaszać do 21 sierpnia 2015 r.

fot. Gaz-System

Pierwszy projekt rozporządzenia został przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych w kwietniu 2015 r. Podmioty, które wzięły udział w konsultacjach wyraziły zdecydowane poparcie dla prac nad zmianą rozporządzenia. Zgodziły się również z argumentami przedstawionymi w uzasadnieniu do projektu. Ich zdaniem obecnie obowiązujące przepisy mogą stanowić barierę w pełnym wykorzystaniu dostępnej infrastruktury gazowej na terytorium Polski oraz są nieadekwatne do rozwoju wewnętrznego rynku energii w UE, utrudniając tym samym rzeczywistą dywersyfikację dostaw gazu.

Minister Gospodarki przy opracowaniu nowej wersji dokumentu wziął pod uwagę wszystkie zgłoszone podczas uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych spostrzeżenia.

Uwagi do nowego projektu można zgłaszać do 21 sierpnia 2015 r., na adres poczty elektronicznej: pawel.pikus@mg.gov.ploraz magdalena.pienkowska@mg.gov.pl

Po zakończeniu konsultacji dokument zostanie przedstawiony do akceptacji Komitetowi Rady Ministrów i Radzie Ministrów.

Link do projektu na RCL – Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy

Źródło: Ministerstwo Gospodarki