Rząd wprowadził ograniczenia dostaw energii do końca sierpnia

11 sierpnia 2015, 12:56 Alert

(Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)

Przewiduje się, że od 11 sierpnia br. do końca miesiąca wprowadzone będą ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla odbiorców o mocy umownej powyżej 300 kW (fabryki, huty, duże energochłonne zakłady przemysłowe).

Ograniczenia nie obejmą odbiorców indywidualnych – szpitali, obiektów wojskowych, lotnisk i tym podobnych instytucji.

Przyczyną ograniczeń są wysokie temperatury powietrza i niskie stany wód w zbiornikach wodnych. Obniżony poziom wody uniemożliwia skuteczne chłodzenie bloków energetycznych.