TAG: Rada Ministrów

Projekt zmian regulacji czasu budowy dla obiektów jądrowych został przyjęty przez radę ministrów – podaje Polska Agencja Atomistyki w […]
Projektem nowelizacji ustawy o OZE ma we wtorek zająć się rząd – wynika z porządku obrad Rady Ministrów. Celem nowelizacji jest zwiększenie […]
Rada Ministrów zaakceptowała uchwałę w sprawie przyjęcia „Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym”, […]
Kredyt w wysokości do 100 mln euro będzie przeznaczony na finansowanie eksportu towarów i usług z Polski na Ukrainę w zakresie modernizacji […]
Rada Ministrów na posiedzeniu 25 sierpnia br. wyraziła zgodę na podpisanie przez Polskę umowy o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji […]
KOMENTARZ Teresa Wójcik Redaktor BiznesAlert.pl Pod koniec kadencji, a więc z poślizgiem, rząd koalicji PO-PSL przedstawił projekt strategii dla […]
(Kancelaria Prezesa Rady Ministrów) Przewiduje się, że od 11 sierpnia br. do końca miesiąca wprowadzone będą ograniczenia w dostarczaniu i […]
Utworzenie Narodowego Centrum Kultury Filmowej, budowa drogi S14, pomoc dla Centrum Zdrowia Matki Polki – prezentujemy 14 najważniejszych […]
Rząd przyjął dziś Strategię Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030. Dokument wskazuje cele i obszary współpracy […]
30 czerwca 2015 r. Rada Ministrów zatwierdziła plany prac dla dwóch korytarzy sieci bazowej transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) […]
(Ministerstwo Środowiska) Szereg rozwiązań, które usprawnią proces inwestycyjny, znalazło się w przyjętym dziś przez Radę Ministrów […]
– W piątek 11 października Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki przyjęło „Program polskiej energetyki jądrowej” – pisze […]