Olsztyn dostał od UE 16 mln zł na poprawę efektywności dystrybucji ciepła

17 listopada 2015, 13:02 Alert

(Ministerstwo Gospodarki)

W ramach POIiŚ 2007-2013 wsparty dofinansowaniem został projekt Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Olsztynie. Dotyczy on przebudowy systemu dystrybucji ciepła przez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań. Wartość projektu to ponad 39 mln zł, natomiast dofinansowanie wyniesie blisko 16 mln zł.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez przebudowę 17,6 km sieci ciepłowniczej. Pozwoli to zmniejszyć straty energii powstających w miejskim systemie dystrybucyjnym Olsztyna, jak również poprawi stan środowiska naturalnego przez redukcję emisji CO2.