Wicepremier Piechociński na otwarciu seminarium o zamówieniach publicznych dla ONZ

21 lipca 2015, 08:10 Infrastruktura

– Jestem przekonany, iż wspólna praca Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i warszawskiego biura inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ „Global Compact”, przyniesie efekt w postaci rosnącego udziału firm polskich w systemie międzynarodowych zamówień publicznych – powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas otwarcia seminarium „Zamówienia publiczne ONZ – wyzwania i szanse dla polskiego biznesu”. Spotkanie odbyło się 20 lipca 2015 r. w Warszawie.

Jak zaznaczył wicepremier Piechociński wartość towarów i usług, które nabywają instytucje takie jak Bank Światowy, Afrykański Bank Rozwoju czy Azjatycki Bank Rozwoju, systematycznie wzrasta. W 2014 r. ich wartość wzrosła o 7,2 proc. i przekroczyła 17 mld dolarów. – Jeżeli uwzględnić jeszcze dodatkowo zamówienia realizowane przez różnego rodzaju fundusze i trusty powiązane z oficjalnymi agencjami Systemu Narodów Zjednoczonych to wartość ta wzrasta do 60-70 mld dolarów rocznie – dodał.

W opinii szefa resortu gospodarki jest to ogromna szansa dla rodzimych przedsiębiorców. – Potencjał polskich firm, jak i cena oraz jakość naszych towarów i usług sprawia, że polska oferta jest konkurencyjna w porównaniu z ofertą innych krajów. W szczególności dotyczy to polskiego sektora rolnego – podkreślił.

Wicepremier Piechociński przypomniał, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła już realizację projektu pod nazwą „Punkt Informacyjny Międzynarodowe Zamówienia Publiczne”. – Jego zadaniem jest świadczenie na rzecz przedsiębiorców nieodpłatnych informacyjnych i szkoleniowych usług z zakresu udziału w zamówieniach publicznych międzynarodowych organizacji oraz instytucji. Obejmuje on m.in. uruchomienie tematycznej witryny internetowej, organizację seminariów z udziałem ekspertów instytucji ONZ, Komisji Europejskiej czy EBOR, a także przygotowywanie szeregu publikacji tematycznych. Zachęcam przedsiębiorców do korzystania z usług punktu – wymienił.

Podczas seminarium „Zamówienia publiczne ONZ – wyzwania i szanse dla polskiego biznesu” eksperci Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact przedstawili informacje na temat systemu zamówień publicznych funkcjonującego w ramach ONZ oraz jej agend programów, inicjatyw i funduszy. Omówiono również zasady oraz korzyści wynikające z udziału w procedurach zamówień publicznych. Spotkanie odbyło się w ramach programu informacyjnego pn. „Zamówienia Publiczne Organizacji Narodów Zjednoczonych”, który jest realizowany przez Inicjatywę Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, innymi resortami oraz urzędami marszałkowskimi. Program ten jest adresowany do przedsiębiorstw prywatnych oraz instytucji otoczenia biznesu zainteresowanych włączeniem się do systemu zamówień publicznych Organizacji. Jego celem jest zwiększenie ilości polskich firm biorących w nim udział oraz zwiększeniem wartości ich zamówień.