TAG: Zamówienia publiczne

– Wśród inwestycji przewidzianych do realizacji w oparciu o formę PPP (Partnerstwa Publiczno-Prywatnego) popularność zdobywają obecnie […]
#WSUMIE: Przedstawiamy podsumowanie najważniejszych informacji BiznesAlert.pl mijającego tygodnia.
Rynek Opinii w RDC to audycja przygotowana przez zespół Instytutu Jagiellońskiego i redakcję BiznesAlert.pl. Rynek to miejsce, gdzie spotykają […]
W ciągu 10 dni Budimex pozyskał kontrakty o łącznej wartości ok. 650 mln zł netto.
Renegocjacje długoterminowych umów konieczne jeszcze w tym roku – przekonuje Lewiatan.
– Jestem przekonany, iż wspólna praca Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i warszawskiego biura inicjatywy […]
OŚWIADCZENIE Najwyższa Izba Kontroli Skontrolowane jednostki publiczne prawidłowo udzielały zamówień publicznych na usługi zewnętrzne. Jednak […]
KOMENTARZ Jakub Bińkowski Warsaw Enterprise Institute Przypadek Południowej Obwodnicy Warszawy nie jest jedynym postępowaniem przetargowym, w […]
W nowym Prawie zamówień publicznych powinny znaleźć się przepisy definiujące koszty życia obiektów budowlanych. Dzięki nim zamawiający nie […]
350 egzemplarzy w ciągu najbliższych 20 lat – taką sprzedaż śmigłowców AW149 prognozuje PZL-Świdnik i jego właściciel AgustaWestland, co […]
(RynekInfrastruktury.pl) Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice w maju uruchomi nową drogę startową. Stara przekształcona zostanie w drogę kołowania […]
Rada Zamówień Publicznych Konfederacji LEWIATAN – na podstawie obszernej analizy funkcjonowania rynku po nowelizacji ustawy Pzp – opracowała […]
Eksperci ocenili pierwsze miesiące funkcjonowania rynku po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych podczas debaty zorganizowanej przez […]
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zamówiło raport, w którym opisano problemy związane z procesem inwestycyjnym oraz rekomendacje ich […]
(ministerstwo infrastruktury i rozwoju) Plany Komisji Europejskiej w zakresie polityki transportowej w 2015 r., rozwój infrastruktury transportowej, […]
Rok 2014 był najlepszym w historii Grupy Budimex pod względem wartości podpisanych kontraktów. Kontraktacja osiągnęła poziom 6,3 mld zł, […]
Niemal dziesięciokrotnie wzrósł odsetek przetargów, przy których cena nie jest jedynym kryterium wyboru oferty. To efekt nowelizacji ustawy […]
Ustawa Pzp dopuszcza sytuację, w której wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub zdolnościach finansowych […]
KOMENTARZ Juliusz Bolek Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu Po przeczytaniu warunków przetargu mogę przewidzieć jaka oferta wygra […]
Zatrudnianie pracowników na etatach w kontekście nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych już od dłuższego czasu jest przedmiotem żywej […]
Zapowiada się dobry rok dla małych i średnich firm w branży budowlanej. Koniunkturę napędzą inwestycje w budownictwie mieszkaniowym […]
Dwuznaczność kryterium cenowego, problemy z ochroną tajemnicy handlowej uczestników przetargu, otoczenie prawne – te i wiele innych problemów […]
(PZPB/PAP) Nowa ustawa o systemie zamówień publicznych, która wdroży unijne regulacje upraszczające i uelastyczniające postępowania w […]
Pomimo ubiegłorocznej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych wciąż są duże problemy z przetargami. Na ich rozstrzygnięcie trzeba […]
Dwie zmowy, pięciu ukaranych przedsiębiorców. Prezes UOKiK wydał dwie decyzje stwierdzające nieprawidłowości podczas przetargu na […]
Prekwalifikacja, która prowadzi do dopuszczenia do przetargu 20 wykonawców, zawsze będzie iluzoryczna. Do tego cena, choć nie jest jedynym […]
Zwiększa się dostępność kontraktów w sektorze obronnym dla prywatnych podwykonawców. Dzięki obowiązującej już od prawie dwóch lat […]
Najniższa cena nie będzie decydować już o wygranej w przetargu – to jedna z wielu zmian w Prawie zamówień publicznych. Na nowelizację, […]
W portfelu zamówień specjalizującej się w budownictwie kubaturowym, inżynieryjnym i energetycznym spółki Erbud już teraz znajdują się […]
Nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych, która wchodzi w życie 19 października, wymusza na zamawiających bardziej świadomy wybór […]
Do laski marszałkowskiej trafiły projekty nowelizacji ustaw dotyczących górnictwa. Rząd prezentuje je jako mające poprawić sytuację tej […]
Zgodnie z zapowiedzią przekazaną wczoraj górnikom blokującym import rosyjskiego węgla, w Sejmie ruszyły prace nad pakietem ustaw dotyczących […]
KOMENTARZ Teresa Wójcik Redaktor BiznesAlert.pl Premier Ewa Kopacz po zapoznaniu się z petycją „obywatelskiego embarga” górników  […]
Sejm uchwalił – w ostatecznym brzmieniu – nowelizację Prawa zamówień publicznych. Nowe przepisy mają umożliwić efektywniejsze […]
Sejm uchwalił – w ostatecznym brzmieniu – nowelizację Prawa zamówień publicznych. Nowe przepisy mają umożliwić efektywniejsze […]
Według danych Ministerstwa Gospodarki w formie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) realizowanych jest 48 przedsięwzięć, a 116 projektów jest […]
– Działania rządu służące poprawie sytuacji ekonomicznej śląskiego górnictwa węgla kamiennego koncentrują się na rzeczach mało […]
Nawet w trudnym otoczeniu biznesowym firmy budowlane mogą osiągać dobre wyniki dzięki odpowiedniemu zarządzaniu ryzykiem. To zależy przede […]
– Choć oficjalnie „dialog” jest kontynuowany, to praktyce nie istnieje i GDDKiA w sposób nieskrępowany wprowadza do umów co raz to […]
Cena nie będzie już wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów, a wykonawcy mają zatrudniać pracowników na etat – zdecydował Sejm […]
Choć najtańsza oferta złożona na budowę linii tramwajowej w Gdańsku przekroczyła kwotę, jaką inwestor zamierzał przeznaczyć na realizację […]
– Rafako, jako cześć grupy PBG, angażuje się w inwestycje w dwóch największych krajowych i europejskich budowach  – w Opolu i […]
Minął rok od zorganizowanego przez nasz portal spotkania poświęconego organizacji przetargów publicznych dotyczących inwestycji […]
Podczas VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, w panelu „Infrastruktura w Europie Centralnej” uczestniczył Alfred Watzl, członek […]
KOMENTARZ Krzysztof Przybył Prezes Fundacji „Teraz Polska” Rok wyborczy zawsze jest rokiem cudów: to, co według polityków było […]