Możliwości otrzymania dofinansowania dla inwestycji w OZE

30 listopada 2015, 16:00 Alert

(Ministerstwo Gospodarki)

Prezentujemy źródła i możliwości pozyskania dofinansowania dla inwestycji w odnawialne źródła energii w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz programów krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach działań pozalegislacyjnych na rzecz OZE i efektywności energetycznej Ministerstwo Gospodarki podjęło inicjatywę budowy Platformy Zrównoważona Energia, która ma sprzyjać współpracy biznesu oraz administracji publicznej w ramach wdrożenia na rynku polskim systemowego podejścia do zagadnienia efektywnego wykorzystania energii, w tym pochodzącej również ze źródeł odnawialnych. Zamiarem Ministerstwa Gospodarki jest, aby poprzez Platformę ZE realizowany był m.in. obowiązek udostępniania informacji o kosztach i korzyściach wynikających ze stosowania urządzeń i systemów grzewczych, chłodniczych i elektrycznych, wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych, wynikający z art. 132 ustawy o OZE oraz zapewnienie dostępu do informacji i wytycznych o sposobach optymalnego połączenia instalacji odnawialnych źródeł energii, wysoko efektywnych technologii oraz systemów grzewczych i chłodniczych (art. 134 ustawy o OZE).

Z końcem września 2015 r. Ministerstwo Gospodarki przy współpracy z Newton Media, firmą specjalizującą się w monitoringu mediów oraz analizach medialnych, uruchomiło projekt edukacyjny dotyczący publikowania tygodniowych raportów dotyczących OZE. Prezentacja źródeł i możliwości pozyskania dofinansowania dla inwestycji w odnawialne źródła energii jest kontynuacją działań zapowiadanych podczas wrześniowej konferencji.

Materiał nt. dostępnych dotacji został przygotowany przez Europrojekty Consulting Sp. z o.o., podmiot współpracujący z Platformą Zrównoważona Energia i na bieżąco jest aktualizowany.