Nowe nominacje w DGRSZ

30 listopada 2015, 16:13 Bezpieczeństwo
wojskooficerowie

Kolejni oficerowie DG RSZ już wkrótce obejmą nowe stanowiska służbowe. „W pełni wykorzystamy doświadczenie, które tu zdobyliśmy, a nowe zadania i wyzwania będziemy realizować również ku chwale Dowództwa Generalnego”.


Na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej, czterech oficerów już wkrótce przystąpi do wykonywania obowiązków służbowych na nowych stanowiskach. 30 listopada generał broni dr Mirosław Różański podziękował im za dotychczasową służbę, podkreślając profesjonalizm oraz ogromny wkład w funkcjonowanie Dowództwa. „Zostaliście zauważeni i wskazani przez przełożonych do wykonywania zadań na bardzo odpowiedzialnych kierunkach. Jestem przekonany, że doskonale poradzicie sobie w nowych miejscach służby” – podkreślił Dowódca Generalny RSZ.

Pułkownik Jacek Barański, główny specjalista na wykazie dodatkowym żołnierzy Dowództwa Generalnego RSZ, z dniem 7 grudnia 2015 r. został wyznaczony na stanowisko dowódcy Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń w Warszawie.

Podpułkownik Artur Goławski, szef Wydziału Działań Komunikacyjnych – Rzecznik Prasowy w Oddziale Komunikacji Społecznej Dowództwa Generalnego RSZ, z dniem 1 grudnia 2015 r. został wyznaczony na stanowisko głównego specjalisty w Departamencie Komunikacji Społecznej MON.

Komandor porucznik Krzysztof Łomnicki, starszy specjalista w Oddziale Gestorstwa i Rozwoju w Zarządzie Uzbrojenia Inspektoratu Marynarki Wojennej DG RSZ, z dniem 1 grudnia 2015 r. został wyznaczony na stanowisko zastępcy szefa Szefostwa Techniki Morskiej w Inspektoracie Uzbrojenia.

Major Jarosław Błoszyk, specjalista w Wydziale Kadr Marynarki Wojennej i Wsparcia w Oddziale Personalnym Zarządu Zasobów Osobowych J-1 DG RSZ, z dniem 1 grudnia 2015 r. do dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej został przeniesiony do dyspozycji komendanta 2 Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie.

Generał Różański przywitał również oficera rozpoczynającego służbę w DG RSZ. Pułkownik Gwidon Karolak, zastępca dowódcy Wielonarodowej Brygady w Lublinie, z dniem 1 stycznia 2016 r. został przeniesiony do rezerwy kadrowej oraz skierowany do wykonywania zadań służbowych w Dowództwie Generalnym.

Źródło: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych