Polska musi notyfikować nowy system wsparcia dla OZE

23 listopada 2015, 15:13 Alert

(CIRE.pl/Gramwzielone.pl)

Mimo, że wcześniej Ministerstwo Gospodarki i UOKiK utrzymywały, że nowe regulacje dla OZE nie wymagają zgody Komisji Europejskiej, teraz UOKiK informuje, że MG zgłosiło wniosek o notyfikowanie ustawy o OZE.


Ustawa o OZE weszła w życie w maju br. Autor ustawy, czyli Ministerstwo Gospodarki, zapewniał, że wpisany do niej system wsparcia w postaci aukcji, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r., jest zgodny z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie wspierania energetyki odnawialnej i dlatego nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej.

Wybranie ścieżki notyfikacji opóźniłoby zresztą przynajmniej o kilka miesięcy wprowadzenie w życie nowy przepisów, z których przygotowaniem polski rząd zwlekał kilka lat i które zgodnie z unijnymi regulacjami powinny zostać wprowadzone w naszym kraju do grudnia 2010 r.

System aukcyjny nie został więc notyfikowany Komisji Europejskiej, podobnie jak wcześniej nie notyfikowano wygasającego z końcem 2015 r. systemu zielonych certyfikatów – mimo zastrzeżeń co do zasadności wsparcia pod kątem pomocy publicznej, którą mogłoby stanowić przyznawanie zielonych certyfikatów, zwłaszcza dla operatorów instalacji współspalania, czyli państwowych koncernów energetycznych.

Ministerstwo Gospodarki, a także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrzymywały, że ustawa o OZE i nowy system wsparcia dla OZE nie wymaga notyfikacji KE także mimo wydanej wcześniej, przeciwnej opinii resortu rozwoju regionalnego kierowanego przez Elżbietę Bieńkowską i mimo wcześniejszego stanowiska samego UOKiK.
Teraz jednak UOKiK otrzymał od Ministerstwa Gospodarki wniosek o notyfikowanie nowego systemu wsparcia dla OZE.

– 18 listopada do UOKiK wpłynął wniosek z Ministerstwa Gospodarki o notyfikację. Polska notyfikuje aukcyjny system wsparcia. (…) W praktyce jest tak, że bez zgody KE wsparcia udzielać nie można. Ale z roboczych ustaleń z KE wynika, że jest możliwe uzyskanie zgody Komisji przed pierwszą aukcją – wnp.pl cytuje komunikat otrzymany od biura prasowego UOKiK.

Ministerstwo Gospodarki zgłasza więc wniosek o notyfikację nowego systemu wsparcia 9 miesięcy po przyjęciu ustawy o OZE przez parlament i zaledwie na niewiele ponad miesiąc przed wejściem w życie nowych zasad wsparcia dla producentów zielonej energii.

Data pierwszej aukcji nie jest jeszcze znana. Zgodnie z przyjętą ustawą o OZE, zostanie ona ogłoszona w pierwszym kwartale przyszłego roku.