Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za 2014 r.

21 lipca 2015, 11:30 Energetyka

Bezpieczeństwo dostaw paliw gazowych do Polski w 2014 r. nie było zagrożone, polski system gazu ziemnego działał bez zakłóceń, a poczynione w ostatnich latach inwestycje infrastrukturalne oraz zmiany instytucjonalne w sektorze znacząco przyczyniły się do zwiększenia odporności polskiego rynku na zakłócenia w dostawach gazu. Takie wnioski płyną ze sprawozdania przygotowanego przez Ministerstwo Gospodarki. – Potwierdzają to zarówno wydarzenia z okresu jesienno-zimowego 2014/2015, jak również ogólnoeuropejskie analizy odporności europejskich systemów gazowych – podkreśla wiceminister gospodarki Anna Nemś.

Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. to kompleksowa analiza krajowego sektora gazowego pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Jak wynika z dokumentu, bezpieczeństwo dostaw paliw gazowych z roku na rok zwiększa się, co jest konsekwencją postępujących inwestycji w infrastrukturę gazową oraz zmian rynkowych.

Należy zwrócić uwagę, że coraz więcej paliw gazowych jest sprowadzanych do Polski z państw Unii Europejskiej, co uniezależnia Polskę w większym stopniu od dostaw gazu z kierunku wschodniego. Jest to konsekwencja rozbudowy połączeń transgranicznych z państwami UE, która prowadzi do zwiększenia odporności na zakłócenia w dostawach gazu ziemnego. W okresie jesienno-zimowym 2014/2015, pomimo zmniejszonych dostaw gazu z kierunku wschodniego, nie było np. potrzeby uruchamiania zapasów obowiązkowych oraz wprowadzania ograniczeń w poborze gazu przez odbiorców.

Przyjmując w 2014 r. kolejną edycję Planu na wypadek sytuacji kryzysowej i Planu działań zapobiegawczych oraz powołując Zespół ds. bezpieczeństwa dostaw gazuAnna_Nems_150_0, Minister Gospodarki wzmocnił struktury odpowiedzialne za bezpieczeństwo energetyczne Polski w sektorze gazu.

Zmiany instytucjonalne na rynku gazu oraz jego stopniowa liberalizacja i integracja z rynkami państw członkowskich UE pozwalają na uzyskanie możliwości dalszej dywersyfikacji kierunków i źródeł dostaw, a w konsekwencji dalszy wzrost bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do Polski. W 2014 r. m.in. rozdzielono działalność hurtową i detaliczną w GK PGNiG, wzrosły obroty na rynkach gazu na giełdzie towarowej, instrukcje ruchu operatora systemu przesyłowego dostosowywano do kolejnych kodeksów sieciowych przyjmowanych na poziomie UE.

Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki