I Ogólnopolski Konkurs dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd został rozstrzygnięty

22 września 2021, 17:15 Alert

Informujemy, że dobiegł końca I Ogólnopolski Konkurs dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd, którego sponsorami byli: ML System S.A., PKN Orlen oraz Polska Spółka Gazownictwa. W dniu 13 września 2021 roku podczas pierwszego dnia VI Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród.

I Ogólnopolski Konkurs dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd. Grafika organizatora.
I Ogólnopolski Konkurs dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd. Grafika organizatora.

Gminy walczyły o status Lidera Najbardziej Innowacyjnego Energetycznie Samorządu, a także o status Liderów poszczególnych obszarów, w ramach których Kapitała Konkursu oceniała dokonania gmin w zakresie realizacji założeń polityki klimatyczno-energetycznej. I tak, najbardziej Innowacyjnym Energetycznie Samorządem w Polsce została Gmina Przywidz z województwa pomorskiego. Kapituła Konkursu doceniła zaprezentowany przez władzę Gminy, wspólnie realizowany projekt z Gminą Somonio „Eko Energia od Somonina aż po Przywidz” w ramach którego zostało wykonanych w Gminie Przywidz 10 mikroinstalacji na obiektach użyteczności publicznej i 253 mikroinstalacji na nieruchomościach mieszkańców. Nagrodę główną – Inteligentną Wiatę Przystankową, ufundowaną przez ML System, a także statuetkę Ignacego Łukasiewicza, osobiście odebrał Wójt Gminy Przywidz, Pan Marek Zimakowski.

Wiceliderem Najbardziej Innowacyjnego Energetycznie Samorządu została Gmina Potęgowo również z województwa pomorskiego. Samorząd ten został doceniony za realizację kompleksowego projektu pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w Gminie Potęgowo”. Głównym elementem działań władz Wicelidera była inwestycja w Elektrownię Biogazową o mocy 2,4 MW, zasilaną masą organiczną. Statuetkę Ignacego Łukasiewicza oraz nagrodę w postaci Inteligentnej Ławki Fotowoltaicznej ufundowanej przez ML System odebrał osobiście Wójt Gminy Potęgowo, Pan Dawid Litwin.

Na trzecim miejscu uplasowała się Gmina Sopot z województwa pomorskiego, która tym samym została uznana za drugiego Wicelidera Najbardziej Innowacyjnego Energetycznie Samorządu w Polsce. Władze Sopotu przedstawiły do oceny zrealizowany projekt kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, który w 2020 roku objął 16 obiektów oświatowych. Statuetkę oraz nagrodę w postaci Smart Pylonu Przystankowego, ufundowaną przez firmę ML System S.A., odebrał Wiceprezydent Sopotu, Pan Marcin Skwierawski.

Organizatorzy Konkursu postanowili również nagrodzić okolicznościowymi statuetkami Ignacego Łukasiewicza, pozostałe nominowane samorządy do nagrody głównej. Poniżej przedstawiamy ranking pierwszych dziesięciu samorządów, które uzyskały największą liczbę punktów.

Miejsce Gmina województwo
1. Przywidz pomorskie
2. Potęgowo pomorskie
3. Sopot pomorskie
4. Gdynia pomorskie
5. Lubartów lubelskie
6. Rzeszów podkarpackie
7. Łęczyca łódzkie
8. Siemianowice Śląskie śląskie
9. Pabianice łódzkie
10. Wojaszówka podkarpackie

Zapraszamy do obejrzenia retransmisji z uroczystego ogłoszenia wyników i wręczenia nagród, która jest dostępna pod adresem www.youtube.com/watch?v=qkXC0o6ccl0 (wręczenie nagród od 26 minuty retransmisji).

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza

Transformacja energetyczna podczas szóstej edycji konferencji w Rzeszowie (NA ŻYWO)