Wiatr i słońce dają pracę

24 lipca 2015, 07:15 Energetyka

Dofinansowania, z których przez najbliższe 5 lat będą mogły skorzystać gminy, spółki JST, przedsiębiorcy, spółdzielnie oraz prosumenci inwestujący w odnawialne  źródła energii, wynoszą ponad 80 mld zł. Czy coraz większe zainteresowanie instalacjami OZE zaowocuje wzrostem zatrudnienia w tym segmencie?

Zdjęcie: OPEUS Energia
Zdjęcie: OPEUS Energia

Rozwój inwestycji w OZE związany jest przede wszystkim z unijnymi wymogami dotyczącymi redukcji emisji dwutlenku węgla, ograniczonymi zasobami energii ze źródeł konwencjonalnych oraz coraz wyższą świadomością Polaków na temat ochrony środowiska. W instalacje inwestują już nie tylko jednostki samorządowe czy największe firmy, ale też klienci indywidualni. Wzrost zainteresowania energią pozyskiwaną z farm wiatrowych, kotłów na biomasę, pomp ciepła oraz paneli solarnych i fotowoltaicznych oznacza, że w najbliższym czasie na rynku przyrastać będzie także zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu.

– Odnawialne źródła energii, a w szczególności branża instalacji fotowoltaicznych, to nowe możliwości dla samorządów i biznesu. Z roku na rok wzrasta liczba inwestycji, a w ślad za tym zapotrzebowanie na producentów paneli PV, firmy instalatorskie oraz specjalistów z zakresu nowych technologii i odnawialnych źródeł energii. Dla porównania – w 2013 roku moc paneli fotowoltaicznych zainstalowanych w naszym kraju wyniosła 2 MW, rok później było to już ponad 23 MW, a do końca tego roku przewiduje się wytwarzanie w ten sposób 100 MW. Tylko w segmencie mikroinstalacji przez najbliższe pięć lat prognozujemy 500 tys. inwestycji. Kolejne dofinansowania z Unii Europejskiej, Ministerstwa Rolnictwa i NFOŚiG oznaczają dalszy rozkwit całego sektora – mówi Sławomir Reszke, prezes zarządu OPEUS Energia, lidera branży fotowoltaicznej w Polsce.

Szansa dla samorządów i lokalnych przedsiębiorstw

Możliwości związane z OZE i tworzeniem nowych miejsc pracy promuje także prowadzona przez premiera Waldemara Pawlaka Fundacja Polski Kongres Gospodarczy, która organizuje cykl konferencji „Więcej miejsc pracy w regionie”. – Już czterokrotnie uczestniczyliśmy w spotkaniach PKG dla lokalnych władz oraz przedsiębiorców. Pokazujemy podczas nich szanse związane z OZE. Tam gdzie są środki finansowe, są miejsca pracy do stworzenia – mówi prezes OPEUS Energia. Do tej pory konferencje odbyły się w Gostyninie, Sochaczewie, Płocku i Żyrardowie. Paneliści prezentują samorządowcom, jakie korzyści niosą za sobą inwestycje w OZE dla JST (tańsza energia, poprawa wpływów do budżetu gminy, rekultywacja terenów zdegradowanych, ochrona środowiska), a także lokalnej ludności – im efektywniej będą wykorzystywane środki, tym większe będą możliwości kreowania nowych miejsc pracy w regionach oraz tworzenia i rozwoju branżowych przedsiębiorstw.

Przyszłościowa branża

Specjaliści podkreślają także, że zatrudnienie w OZE to szansa zarówno dla młodych, jak i starszych osób. – W Polsce istnieją studia z zakresu odnawialnych źródeł energii, jednak do pracy w tym obszarze potrzebni są też projektanci budowlani z wieloletnim doświadczeniem, którzy interesują się ekologią i nowymi technologiami – mówi Sławomir Reszke. Dla młodych osób miejscem do bliższego poznania instalacji fotowoltaicznych są m.in. parki naukowo-technologiczne – można w nich samodzielnie sterować trackerem, mierzyć uzyski energii czy dowiadywać się o branżowych nowościach.

Takie szanse daje m.in. katowicki park naukowo-technologiczny Euro-Centrum, w którym realizowana obecnie jest jedna z najbardziej zaawansowanych badawczych instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Również w Gorzowskim Ośrodku Technologicznym montowane są panele PV, a lekcje z zakresu ich działania będą prowadzone dla dzieci i młodzieży w ramach Klubu Młodego Wynalazcy. Firmy z branży zachęcają też do udziału w stażach, podczas których można zdobyć doświadczenie i praktyczne umiejętności. Uwzględniając prognozy ekspertów, że za 25 lat fotowoltaika będzie stanowić już ponad 30% rynku wytwarzania energii ten jest bardzo przyszłościowy.

Źródło: OPEUS Energia