Premier Ewa Kopacz w Wałbrzychu: 25 mld zł na rewitalizację polskich miast

28 lipca 2015, 12:30 Infrastruktura

Trwa wizyta premier Ewy Kopacz na Dolnym Śląsku. W Wałbrzychu szefowa rządu odwiedziła m.in. Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia.

To miasto w sposób szczególny zostało dotknięte bolesnymi procesami transformacji. Wiem, że wielu skazywało to miasto na porażkę, ale po rozmowach z ludźmi, których tu spotkałam, widzę dobrą przyszłość dla Wałbrzycha – powiedziała premier Ewa Kopacz w Starej Kopalni. Szefowa rządu przypomniała, że w tym roku obchodzone jest 70-lecie polskiego Wałbrzycha.

Premier: Łącznie 25 mld zł na rewitalizację

Wiem, że trzeba samorządom pomóc, jeśli chodzi o rewitalizację – podkreśliła. Dodała, że w najbliższych latach na rewitalizację przeznaczymy środki unijne w wysokości 22 mld zł, do czego dojdą 3 mld zł ze środków budżetu państwa oraz budżetów samorządów.

Z samego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na rewitalizację zaplanowano 73,4 mln euro.

Realne efekty rewitalizacji w Wałbrzychu

Premier Ewa Kopacz podkreśliła, że w Wałbrzychu zobaczyła realne efekty rewitalizacji. Pierwszym punktem wizyty szefowej w tym mieście było spotkanie z rodziną mieszkającą w jednym z mieszkań w nowym budynku komunalnym. Ludzie żyjący dotąd w bardzo trudnych warunkach dostali nowe mieszkania – powiedziała.

Wałbrzych oddał w listopadzie 2014 r. 220 nowoczesnych mieszkań komunalnych. Służą mieszkańcom, których nie stać na kredyt mieszkaniowy oraz rodzinom z dziećmi. Inwestycja została wsparta bezzwrotną pożyczką Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu dopłat do budownictwa socjalnego i komunalnego.

Premier Ewa Kopacz podkreśliła, że Wałbrzych ma doświadczenie w zakresie rewitalizacji. Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia to przykład rewitalizacji przestrzeni poprzemysłowej na cele kulturalne, zabytkowe, edukacyjne, społeczne. To miejsce będzie służyło nie tylko przypominaniu historii, ale też rozwijaniu kultury w mieście – powiedziała.

Szefowa rządu poinformowała, że aby pomóc Wałbrzychowi, rząd planuje uruchomienie projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji, który będzie stanowił formę merytorycznego wsparcia dla miasta. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zapewni władzom miasta dodatkowe wsparcie m.in. w postaci doradztwa eksperckiego.

Ustawa o rewitalizacji

Program rewitalizacji jest cenny dla tych, którzy są przedsiębiorczy i mają pomysł na zdegradowane dzielnice swoich miast – powiedziała premier Ewa Kopacz. Szefowa rządu przypomniała, że w ostatni czwartek (23 lipca) Sejm przyjął tzw. ustawę rewitalizacyjną.

Uproszczenie procedur dzięki ustawie spowoduje, że jeśli ma się pomysł, będzie można działać szybko – powiedziała.

Ustawa wprowadza Gminne Programy Rewitalizacji, które będą strategicznymi dokumentami integrującym wszystkie działania. Będą one przyjmowane przez radę gminy w formie uchwały. Jego podstawą powinno być wyznaczenie obszarów wymagających interwencji oraz przedstawienie całościowej strategii prowadzenia działań rewitalizacyjnych.

Powstaną też Miejscowe Plany Rewitalizacji, które będą specjalną formą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan ten będzie mógł być przyjmowany dla obszarów najbardziej zdegradowanych.

Zgodnie z ustawą na obszarach rewitalizowanych przez maksymalnie 10 lat można będzie tworzyć Specjalne Strefy Rewitalizacji. Będą tam ułatwienia w procedurze administracyjnej, możliwość przyznawania dotacji remontowych oraz zwalniania z trybu przetargowego. Na terenie strefy gmina miałaby pierwszeństwo przy zakupie nieruchomości. W strefach tych powstawałoby m.in. budownictwo czynszowe.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów