TAG: Łącząc Europę

Rada Unii Europejskiej przyjęła 16 marca rewizję regulacji TEN-E poświęconej finansowaniu projektów priorytetowych w energetyce, czyli TEN-E […]
W budżecie UE na nadchodzący rok, posłom udało się zwiększyć fundusze na ochronę klimatu, badania, inwestycje w infrastrukturę oraz pomoc […]
Gaz-System podpisał umowę na dofinansowanie prac budowlanych dla Baltic Pipe w ramach programu „Łącząc Europę”. Maksymalna wartość nowego […]
Raport jest częścią projektu: “Trzeci środkowoeuropejski dzień energii”, który został zorganizowany przez CEEP we współpracy z Komisją […]
Rozwój morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku i towarzyszącego przemysłu przyniesie Polsce liczne korzyści – przekonywali uczestnicy […]
Najnowsze dane Eurostatu pokazują, że aż jedenaście państw UE zrealizowało swoje cele dotyczące pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych […]
UE udzieli rekordowego wsparcia w wysokości 578 mln euro projektowi połączenia energetycznego między Francją a Hiszpanią, dzięki któremu […]
UE dołoży ponad 200 mln euro do budowy dwóch ważnych elementów współtworzonego przez Polskę gazowego korytarza Północ-Południe. Wszystkie […]
LF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. podpisał dwa kolejne kontrakty z  fińskim Baltic Connector Oy, w ramach których będzie świadczy […]
Advanced World Transport a.s. (AWT), spółka z Grupy PKP CARGO, podpisała umowę na grant z Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci […]
ILF Polska świadczy kompleksowe usługi Menadżera Kontraktu EPCM (Engineering, Procurement and Construction Management) dla budowy 80-kilometrowego […]
We wtorek Parlament Europejski przyjął sprawozdanie europosła Tomasza Poręby nt infrastruktury transportowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest […]
Ministerstwo Energii i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) prowadzą przy udziale zainteresowanych spółek rozmowy z Komisją […]
Po wspólnym memorandum na Forum Ekonomicznym w Krynicy, ponownie ruszają prace nad polsko-czeskim gazociągiem. Obie strony przygotowują wspólną […]
Zgodnie z planami rządu do 2030 roku ma zostać przywrócona żeglowność polskich rzek, co w sumie ma kosztować ok. 70 mld zł. Resort Gospodarki […]
(EurAcitv.pl) Finlandia odbiera gaz tylko z Rosji. UE zdecydowała więc o dofinansowaniu gazociągu do Estonii, który ma zmienić tę sytuację.
(Polska Agencja Prasowa) Komisja Europejska przeznaczyła w środę 187,5 mln euro na budowę bałtyckiego konektora gazowego między Estonią a […]
(Neftegaz.ru/Piotr Stępiński) Rozstrzygnięcie przetargu, który ma wyłonić wykonawcę prac związanych z ułożeniem Gazociągu Polska-Litwa […]
(Sejm RP) Wśród decyzji podjętych przez Sejm w ostatnim dniu 22. posiedzenia było uchwalenie nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym oraz […]
(Komisja Europejska) Wraz planem inwestycyjnym dla Europy instrument „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility, CEF) odgrywa ważną […]
(Polska Agencja Prasowa) Prace nad transgranicznym gazociągiem łączącym Polskę ze Słowacją są kontynuowane zgodnie z planem – […]
(PKP PLK S.A) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otrzymają ponad 6,3 mld zł dofinansowania na realizację 7 projektów kolejowych wartych 8,1 mld zł […]
(Komisja Europejska/CIRE.pl) W piątek Komisja Europejska zaprosiła w ramach programu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility – CEF) do […]
GDDKiA złożyła wniosek aplikacyjny, w celu uzyskania współfinansowania ze środków europejskich w ramach instrumentu „Łącząc Europę” […]
Prace na liniach Warszawa – Białystok, Kraków – Katowice, czy poprawa kolejowego dostępu do portów morskich, to tylko część z dziesięciu […]
Do 11 sierpnia 2015 r. trwają konsultacje publiczne projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku.
30 czerwca 2015 r. Rada Ministrów zatwierdziła plany prac dla dwóch korytarzy sieci bazowej transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) […]