TAG: Łącząc Europę
W budżecie UE na nadchodzący rok, posłom udało się zwiększyć fundusze na ochronę klimatu, badania, inwestycje w infrastrukturę oraz pomoc […]
Gaz-System podpisał umowę na dofinansowanie prac budowlanych dla Baltic Pipe w ramach programu „Łącząc Europę”. Maksymalna wartość nowego […]
Raport jest częścią projektu: “Trzeci środkowoeuropejski dzień energii”, który został zorganizowany przez CEEP we współpracy z Komisją […]
Rozwój morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku i towarzyszącego przemysłu przyniesie Polsce liczne korzyści – przekonywali uczestnicy […]
Najnowsze dane Eurostatu pokazują, że aż jedenaście państw UE zrealizowało swoje cele dotyczące pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych […]
UE udzieli rekordowego wsparcia w wysokości 578 mln euro projektowi połączenia energetycznego między Francją a Hiszpanią, dzięki któremu […]
UE dołoży ponad 200 mln euro do budowy dwóch ważnych elementów współtworzonego przez Polskę gazowego korytarza Północ-Południe. Wszystkie […]
LF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. podpisał dwa kolejne kontrakty z  fińskim Baltic Connector Oy, w ramach których będzie świadczy […]
Advanced World Transport a.s. (AWT), spółka z Grupy PKP CARGO, podpisała umowę na grant z Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci […]
ILF Polska świadczy kompleksowe usługi Menadżera Kontraktu EPCM (Engineering, Procurement and Construction Management) dla budowy 80-kilometrowego […]
We wtorek Parlament Europejski przyjął sprawozdanie europosła Tomasza Poręby nt infrastruktury transportowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest […]
Ministerstwo Energii i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) prowadzą przy udziale zainteresowanych spółek rozmowy z Komisją […]
Po wspólnym memorandum na Forum Ekonomicznym w Krynicy, ponownie ruszają prace nad polsko-czeskim gazociągiem. Obie strony przygotowują wspólną […]
Zgodnie z planami rządu do 2030 roku ma zostać przywrócona żeglowność polskich rzek, co w sumie ma kosztować ok. 70 mld zł. Resort Gospodarki […]
(EurAcitv.pl) Finlandia odbiera gaz tylko z Rosji. UE zdecydowała więc o dofinansowaniu gazociągu do Estonii, który ma zmienić tę sytuację.