TAG: CEEP

Tegoroczna edycja konferencji Central European Energy Day z powodu pandemii koronawirusa odbyła się w formule online. Głównym tematem wydarzenia […]
Central Europe Energy Partners opublikowało analizę zmienności kosztów utrzymania systemów elektroenergetycznych w związku z masowym rozwojem […]
Stowarzyszenia energetyczne z Europy Środkowej apelują o solidny Fundusz sprawiedliwej transformacji energetycznej ze znacznymi zasobami, […]
Przejście na gospodarkę neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla zmieni sposób funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Aby to […]
28 listopada 2019 r. w Brukseli Central Europe Energy Partners (CEEP) we współpracy z DG ENERGY zorganizowało czwartą edycję […]
W Stałym Przedstawicielstwie Polski przy Unii Europejskiej, Central Europe Energy Partners (CEEP) oraz European Roundtable on Climate Change and […]
Dzisiaj w Brukseli odbywa się konferencja „1st EU-U.S. Energy Council High-Level Business to Business Energy Forum”, którą otworzyli […]
W Warszawie odbyły się warsztaty poświęcone handlowi uprawnieniami do emisji CO2, EU ETS i wdrożeniu mechanizmu wsparcia poprzez dedykowany […]
Dotarliśmy do listu prezesa spółki Nord Stream 2 AG odpowiedzialnej za wykonanie projektu o tej samej nazwie – wynika z niego, że Dania […]
Porozumienie paryskie i wizja gospodarki o zerowej emisji dwutlenku węgla do 2050 r. wymagają od UE i państw członkowskich zwiększenia […]
Proces dekarbonizacji gospodarki europejskiej będzie wysoce skomplikowany i bardzo kosztowny. Obejmuje on wiele wymiarów działalności […]
Raport jest częścią projektu: “Trzeci środkowoeuropejski dzień energii”, który został zorganizowany przez CEEP we współpracy z Komisją […]
Kraje Europy Środkowej osiągnęły znaczące wyniki w dziedzinie transgranicznej współpracy energetycznej, w sektorach energii elektrycznej i […]
5 listopada w Brukseli odbyła się konferencja Central European Day of Energy zorganizowana przez CEEP pod patronatem BiznesAlert.pl. Na jednym z […]
W budynku Komisji Europejskiej trwa konferencja Central European Day of Energy 2018 zorganizowana przez CEEP po patronatem BiznesAlert.pl. Udział w […]
Energetyka przechodzi obecnie rewolucyjne zmiany. Nowe technologie i projekty polityczne mogą całkowicie zmienić sytuację w tym obszarze […]
Firmy energetyczne z Europy Środkowej są zdecydowane odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu przyszłego europejskiego rynku energii […]
Parlament Europejski będzie w środę głosował nad swoim stanowiskiem w sprawie zmian w systemie handlu uprawnieniami, którego ma się […]
Zróżnicowanie dostaw gazu do Europy Środkowej i Wschodniej, nie tylko pod względem szlaków, ale również źródeł, pozwoli na stworzenie […]
(Grupa Lotos) 8 sierpnia br. Rada Dyrektorów Central Europe Energy Partners (CEEP) wybrała Roberta Pietryszyna, prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A., […]
(Grupa Lotos) Robert Pietryszyn, prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A. został wybrany do składu Rady Dyrektorów Central Europe Energy Partners (CEEP). 
Komisja Europejska pracuje nad rewizją systemu handlu emisjami (ETS) na okres po 2020 roku. Central Europe Energy Partners (CEEP) i Fertilizers […]
Komisja Europejska pracuje nad zmianą dyrektywy 2003/87/WE o handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Zdaniem ekspertów Central Europe […]
(CIRE.pl) Komisja Europejska prowadzi prace nad nową dyrektywą o odnawialnych źródłach energii, która ma obowiązywać po 2020 roku. Central […]
KOMENTARZ Bogdan Janicki Starszy Doradca Central Europe Energy Partners (CEEP) Aktywny udział w kształtowaniu polityki informacyjnej Unii […]
Stany Zjednoczone mogą odegrać istotną rolę we wzmacnianiu i dywersyfikacji europejskich rynków energii. Przekonywał o tym Marcin Bodio, […]
(CEEP) Zbigniew Brzeziński, Jerzy Buzek i James Jones zostali honorowymi członkami Central Europe Energy Partners (CEEP). Będą oni wspierać […]
Dla europejskiego sektora energii i przemysłu energochłonnego rok 2015 był okresem wielkich wyzwań. – Strategiczne inwestycje szły w parze z […]
Polski rząd zapowiedział złożenie pozwu do Trybunału Sprawiedliwości UE o stwierdzenie nieważności ustanowienia rezerwy stabilności rynkowej […]
Rok 2015 upłynął w Europie pod hasłem Unii Energii. Zdaniem Central Europe Energy Partners (CEEP), Unii Europejskiej udało się stworzyć […]
Propozycje dotyczące zmiany dyrektywy ws. emisji przemysłowych wywołują obawy przed skutkami finansowymi dla sektora energii i przemysłu […]
Europa Centralna ma szansę istotnie wzmocnić swą pozycję na arenie międzynarodowej poprzez infrastrukturalną integrację całego regionu i […]
Wraz ze wzrostem roli Stanów Zjednoczonych na globalnym rynku gazu, Europa ma szansę pozyskać nowe źródła dostaw i obniżyć cenę tego […]
Działalność Central Europe Energy Partners (CEEP) została nagrodzona tytułem „Nowy Impuls 2015”. To wyróżnienie dla instytucji, które […]
Poprawa konkurencyjności europejskiego sektora rafineryjnego, budowa Korytarza Północ–Południe i zwiększenie dywersyfikacji dostaw gazu w […]
KOMENTARZ Wojciech Jakóbik Redaktor naczelny BiznesAlert.pl Jeden rzut oka na porównanie postulatów zawartych w koncepcji Unii Energetycznej w […]
– Polska koncepcja „unii energetycznej” jest prawie w stu procentach zbieżna z tym, nad czym pracuje obecnie Komisja Europejska […]
Poparcie dla inicjatywy premiera Donalda Tuska dotyczące unii energetycznej wyraził podczas szczytu „29+1″ w Bukareszcie w obecności […]
W środę 19 marca w Parlamencie Europejskim w Brukseli, odbyło się kolejne spotkanie 23 Europejskiego Stołu Węglowego (23rd European Round Table […]
KOMENTARZ Paweł Olechnowicz Prezes Grupy LOTOS Przewodniczący Rady Dyrektorów Central Europe Energy Partners (CEEP) Stowarzyszenie Central Europe […]
Komisarz Unii Europejskiej ds. energii Gunter Oettinger skrytykował w środę planowane przyjęcie celu redukcji emisji CO2 w ramach europejskiej […]
Codzienny przegląd mediów Biznes Alert Oettinger: gaz będzie odgrywał ogromną rolę w europejskiej energetyce (Rzeczpospolita) Zdaniem Komisarza […]