TAG: CEEP
Tegoroczna edycja konferencji Central European Energy Day z powodu pandemii koronawirusa odbyła się w formule online. Głównym tematem wydarzenia […]
Central Europe Energy Partners opublikowało analizę zmienności kosztów utrzymania systemów elektroenergetycznych w związku z masowym rozwojem […]
Stowarzyszenia energetyczne z Europy Środkowej apelują o solidny Fundusz sprawiedliwej transformacji energetycznej ze znacznymi zasobami, […]
Przejście na gospodarkę neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla zmieni sposób funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Aby to […]
28 listopada 2019 r. w Brukseli Central Europe Energy Partners (CEEP) we współpracy z DG ENERGY zorganizowało czwartą edycję […]
W Stałym Przedstawicielstwie Polski przy Unii Europejskiej, Central Europe Energy Partners (CEEP) oraz European Roundtable on Climate Change and […]
Dzisiaj w Brukseli odbywa się konferencja „1st EU-U.S. Energy Council High-Level Business to Business Energy Forum”, którą otworzyli […]
W Warszawie odbyły się warsztaty poświęcone handlowi uprawnieniami do emisji CO2, EU ETS i wdrożeniu mechanizmu wsparcia poprzez dedykowany […]
Dotarliśmy do listu prezesa spółki Nord Stream 2 AG odpowiedzialnej za wykonanie projektu o tej samej nazwie – wynika z niego, że Dania […]
Porozumienie paryskie i wizja gospodarki o zerowej emisji dwutlenku węgla do 2050 r. wymagają od UE i państw członkowskich zwiększenia […]
Proces dekarbonizacji gospodarki europejskiej będzie wysoce skomplikowany i bardzo kosztowny. Obejmuje on wiele wymiarów działalności […]
Raport jest częścią projektu: “Trzeci środkowoeuropejski dzień energii”, który został zorganizowany przez CEEP we współpracy z Komisją […]
Kraje Europy Środkowej osiągnęły znaczące wyniki w dziedzinie transgranicznej współpracy energetycznej, w sektorach energii elektrycznej i […]
5 listopada w Brukseli odbyła się konferencja Central European Day of Energy zorganizowana przez CEEP pod patronatem BiznesAlert.pl. Na jednym z […]
W budynku Komisji Europejskiej trwa konferencja Central European Day of Energy 2018 zorganizowana przez CEEP po patronatem BiznesAlert.pl. Udział w […]