Transformacja energetyczna a la Europa Środkowo-Wschodnia (RELACJA)

29 listopada 2019, 06:45 Energetyka

28 listopada 2019 r. w Brukseli Central Europe Energy Partners (CEEP) we współpracy z DG ENERGY zorganizowało czwartą edycję Środkowoeuropejskiego Dnia Energii (CEDE) zatytułowaną „Ścieżki transformacji energetycznej w Europie Środkowej”. Wydarzenie było poświęcone różnym strategiom transformacji energetycznej realizowanych przez państwa Europy Środkowej, jak również sposobom jak strategie te przekładają się na konkretne działania biznesowe przedsiębiorstw. Wśród poruszonych kluczowych tematów znalazła się przyszłość portfela wytwórczego w Europie Środkowej i sposób finansowania transformacji energetycznej.

Konferencję otworzyli Klaus-Dieter Borchardt, zastępca dyrektora generalnego DG Energy i Leszek Jesień, prezes rady dyrektorów CEEP, jak również przedstawicielka nadchodzącej prezydencji Chorwacji w UE Kristina Čelić, z Ministerstwa Ochrony Środowiska i Energii.

„Transformacja energetyczna stała się głównym tematem debat związanych z sektorem energii. Każde państwo członkowskie przedstawiło własną ścieżkę osiągnięcia tego celu w projektach krajowych planów na rzecz energii i klimatu. Komisja Europejska ściśle współpracuje z rządami Europy Środkowej, pomagając im w znalezieniu najlepszej drogi dla transformacji energetycznej. Chciałbym podziękować CEEP za zgromadzenie zainteresowanych stron i umożliwienie im wymiany pomysłów, doświadczeń i najlepszych praktyk, tak aby ta transformacja była sprawiedliwa i zrównoważona” – powiedział Klaus-Dieter Borchardt, zastępca dyrektora generalnego DG Energy.

Dwa panele moderowane przez urzędników DG Energy przyciągnęły wielu interesariuszy z sektora energii zarówno z Brukseli, jak i z regionu. Uczestnicy rozmawiali o ewolucji koszyka wytwarzania energii w poszczególnych krajach, przeszkodach we wdrażaniu odnawialnych źródeł energii, potrzebie uwzględnienia sprawiedliwych środków przejściowych, a także o sposobach finansowania transformacji energetycznej przy wykorzystaniu funduszy UE i prywatnych źródeł finansowania.

„Ścieżki transformacji energetycznej w Europie Środkowej różnią się w poszczególnych krajach w zależności od miksu energetycznego, lokalnych zasobów naturalnych i możliwości finansowych. Państwa UE-11 mają podobne cechy, ale drogi transformacji muszą opierać na lokalnych warunkach. Dlatego też, należy zachować ostrożność przy ustalaniu kierunków polityk transformacji oraz stosowaniu takich samych rozwiązań dla każdego państwa” – powiedział prezes rady dyrektorów CEEP Leszek Jesień.

Jednym z ważniejszych wniosków z debaty jest fakt, że transformacja energetyczna w Europie Środkowej będzie generować więcej kosztów z powodu większego wykorzystania paliw kopalnych i bardziej przestarzałych systemów energetycznych. Wyzwania te mogą wywołać wzrost cen energii, a tym samym spowolnić rozwój gospodarczy, jednocześnie utrudniając społeczną akceptację polityki klimatycznej.

„Trwają negocjacje w sprawie długoterminowej strategii UE, neutralności klimatycznej i przyszłych ram finansowych UE. Jaki będzie ich wynik, zależy od różnych czynników, ale decydenci powinni pamiętać, że wdrażane przez nich polityki powinny być odpowiedzialne i odpowiednio dopasowane. Tylko kompleksowe podejście do wyzwań związanych z transformacją energetyczną obejmujące zarówno konsumentów, jak i producentów, może przynieść wymierne efekty i powstrzymać wzrost cen energii, który będzie szkodliwy dla całej UE.” – podkreślił Maciej Jakubik, dyrektor CEEP.

Podczas konferencji CEEP przedstawił stanowisko, w którym opisano dynamikę transformacji energetycznej w Europie Środkowej. Jego główne zalecenie dotyczy ustanowienia specjalnego funduszu sprawiedliwej transformacji energetycznej, który w związku z wysokimi kosztami transformacji, wspierałby inwestycje w technologie niskoemisyjne, a także obywateli w regionach najbardziej dotkniętych dekarbonizacją. Fundusz transformacji powinien stanowić stały element budżetu UE i powinien stać się jednym z podstawowych funduszy związanych z wdrażaniem polityk UE.

CEDE to coroczna konferencja w Brukseli, której celem jest stworzenie regionalnej platformy, która monitoruje rozwój europejskiej polityki energetycznej. Jej celem jest podkreślenie osiągnięć regionalnych interesariuszy, a także wyzwań, przed którymi stają.

Wydarzenie zostało objęte patronatem BiznesAlert.pl.

Central Europe Energy Partners