Budowa obwodnicy Mielca zakończona

14 sierpnia 2015, 08:45 Drogi
20150813OM1

„Jest ona ostatnim elementem blisko 120-kilometrowej trasy realizowanej dzięki ok. 600 mln zł z Programu Rozwój Polski Wschodniej. Utworzenie nowego korytarza komunikacyjnego pomiędzy województwem podkarpackim i świętokrzyskim przyczyni się m.in. do poprawy powiązań społecznych i gospodarczych pomiędzy regionami” – powiedziała wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podczas uroczystości oddania do użytku ostatniego odcinka drogi.

Nowa trasa liczy ponad 17 km. Przedsięwzięcie składało się z budowy trzech odcinków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Dębica, od miejscowości Tuszów Narodowy do ul. Dębickiej. Dwa z nich, o łącznej długości ok. 8 km, zostały udostępnione kierowcom w listopadzie 2014 r. i styczniu br. Projekt objął również budowę skrzyżowań, wiaduktu nad linią kolejową oraz infrastruktury towarzyszącej.

IMG_6683_MIW_Mielec

„Inwestycja usprawni ruch tranzytowy i komunikację w mieście oraz zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców. Przyczyni się również do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej Mielca i północno-zachodniej części Podkarpacia” – zaznaczyła wiceszefowa resortu.

Wiceminister Wendel podkreśliła, że stan infrastruktury drogowej i dostępność transportowa należą do jednych z kluczowych czynników rozwoju regionalnego.

20150813OM1

„Sprawne połącznia drogowe przekładają się na trwały i stabilny wzrost gospodarczy. Z Programu Polska Wschodnia przeznaczyliśmy ponad 476 mln zł na inwestycje, które przyczynią się do lepszego skomunikowania stolic województw Polski Wschodniej i otaczających ich obszarów z siecią dróg krajowych, w tym należących do transeuropejskiej sieci transportowej” – poinformowała.

Dzięki temu poprawi się dostęp do rynków pracy. Wpłynie to także na ożywienie przedsiębiorczości w makroregionie oraz wzrost jego atrakcyjności gospodarczej. Projekty drogowe będą wyłaniane w drodze konkursu. Pierwszy z nich MIiR planuje ogłosić pod koniec br.

20150813OM

Obwodnica powstała w ramach dwóch projektów: Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap I i etap II. Całkowita wartość przedsięwzięcia to niemal 153 mln zł, z czego ponad 124 mln zł to unijne dofinansowanie.

IMG_6706_obwodnica_mielca

Pozostałe fragmenty niemal 120-kilometrowej trasy, której koszt budowy to prawie 900 mln zł, powstały w ramach następujących projektów:

  • Budowa obwodnicy Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap I: długość – 13,69 km, wartość – ponad 124,1 mln zł, dofinansowanie UE – ponad 102,2 mln zł;
  • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 875 na odcinku Mielec – Kolbuszowa łącznie z budową obwodnicy Kolbuszowej: długość drogi – 20,81 km, długość obwodnicy – 0,94 mln zł, wartość – ponad 76,5 mln zł, dofinansowanie UE – ponad 43,6 mln zł;
  • Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap II: długość – 3,4 km, wartość – ponad 25,8 mln zł, dofinansowanie UE – ok. 22,1 mln zł;
  • Budowa północnej obwodnicy Jędrzejowa w ciągu drogi krajowej nr 78: długość – 7,86 km, wartość – ponad 226,3 mln zł, dofinansowanie UE – ok. 110,5 mln zł;
  • Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z przebudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875: długość dróg – 14,34 km, wartość – ponad 323 mln zł, dofinansowanie UE – ok. 265,3 mln zł;
  • Budowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik – Osiek (odcinek Chmielnik – Staszów): długość dróg – 35,26 km, długość obwodnicy – 3,78 km, wartość – ponad 76,5 mln zł, dofinansowanie UE – ponad 39,7 mln zł;
  • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów – Osiek: długość drogi – 17,26 km, długość obwodnicy – 1,24 km, wartość – ponad 38,3 mln zł, dofinansowanie UE – ok. 29,6 mln zł

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju