TAG: BGK

Nowy raport opublikowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) we współpracy z Instytutem Edukacji Środowiskowej rzucił światło na kwestię […]
Nie ma odwrotu od inwestycji w nisko i zeroemisjne źródła wytwórcze. Te z kolei wymagają jednak dużych nakładów finansowych. To jednak nie […]
Jak finansować inwestycje w energetyce w dobie transformacji energetycznej i ambitnej polityki klimatycznej? Jakie innowacje mogą ją wesprzeć? […]
Bank Gospodarstwa Krajowego i rumuński EximBank podpisały w Luksemburgu akt założycielski Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza – […]
Wciąż nie udało się zebrać 6 mld zł na nowy blok węglowy o mocy 1000 MW. Banki sprawy komentować nie chcą, ale pojawiają się kolejne […]
Światowy popyt na ropę i gaz będzie rósł, a szczyt zużycia nastąpi w okolicy 2030 r. Potem jednak rola ropy będzie malała, wzrośnie za to […]
KGHM Polska Miedź podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na uruchomienie kredytu do kwoty 450 mln USD, podała spółka. Kredyt […]
W środę, 19 grudnia 2018 r. Tauron Polska Energia podpisał umowę kredytu na kwotę 1 mld zł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego – podała […]
Nie milkną echa komentarzy wokół planów budowy nowego bloku węglowego w Elektrowni Ostrołęka. Mimo wątpliwości odnośnie uzasadnienia […]
Ambitna polityka energetyczna Unii Europejskiej wymusza na Polsce zmniejszenie zależności od węgla i emisji CO2. Szansą może być energetyka […]
Trójmorze to znaczący obszar Unii Europejskiej, wyróżniający się pod względem rozwoju gospodarczego i wysokości wzrostu PKB. Łączny PKB […]
Na fuzji Orlenu i Lotosu skorzystają same spółki, jak i cała gospodarka – podkreślali uczestnicy odbywającego się w ramach XVIII Forum […]
Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbył się panel „Narodowe czempiony – ambicje i perspektywy”. Panelu uczestniczyli mi.n […]
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił kredytu w wysokości 270 mln euro na sfinansowanie modernizacji czterdziestokilometrowego odcinka drogi […]
22 sierpnia br. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał porozumienie ramowe o współpracy z Bankiem Rozwoju Kazachstanu (BRK). Ze strony BGK […]
(Polska Agencja Prasowa) JSW podpisała z obligatariuszami aneks, zgodnie z którym okres obowiązywania umowy o dalszej współpracy, w którym JSW […]
Porozumienie JSW z obligatariuszami jest wynegocjowane – poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, dodając, że […]
– Nie niepokoje się o ewentualne zastrzeżenia Komisji Europejskiej, ponieważ  działalność Polskiego Funduszu Rozwoju będzie wzorować […]
(Ministerstwo Cyfryzacji) 13 lipca br., w siedzibie MC odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. finansowania sieci szerokopasmowych w ramach […]
(Ministerstwo  Rozwoju) Wdrożony przez rząd Program naprawczy dla funduszy Polityki Spójności 2007-2013 przyniósł zakładane rezultaty. Na […]
(Europejski Kongres Finansowy) Polski Fundusz Rozwoju ma się przyczynić do tego, by inwestycje w gospodarce były prowadzone sprawnie, skutecznie […]
KOMENTARZ Rafał Zasuń WysokieNapiecie.pl Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych miał służyć głównie rozwojowi infrastruktury i […]
(Najwyższa Izba Kontroli) Sposób przygotowania i realizacji Programu „Inwestycje Polskie” nie zagwarantował osiągnięcia zakładanych […]
KOMENTARZ Bartłomiej Derski WysokieNapiecie.pl Polska Grupa Górnicza wystartuje z kapitałem własnym, w większości opłaconym gotówką, w […]
(PKO BP/Alior Bank) Jak poinformowały Banki PKO BP oraz Alior Bank, przeprowadzone analizy wskazują, że inwestycja w Polską Grupę Górniczą […]
Światowa gospodarka powoli się odbudowuje – uważa Tomasz Kaczor, główny ekonomista BGK. Według prognoz Banku Światowego gospodarki […]
EBOiR, BGK I ING złożyły pisemne deklaracje finansowania inwestycji w budowę Elektrowni Puławy – podano na stronach spółki. Inwestycja […]
KOMENTARZ Adam Stolarz Instytut Jagielloński Polska jest w ogonie rankingów innowacyjności. Rząd zdecydował na uruchomienie programu, który ma […]
PGE Polska Grupa Energetyczna pozyskała kolejny kredyt od Banku Gospodarstwa Krajowego. Kwota 500 mln zł zostanie przeznaczona na […]
(Enea) Enea zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę programową dotyczącą emisji obligacji do kwoty 700 mln zł. Pieniądze pozyskiwane z […]
Tauron Polska Energia zawarł 20 listopada z Bankiem Gospodarstwa Krajowego drugi aneks do umowy programowej, na mocy którego gwarantowana przez BGK […]
Ministerstwo Skarbu Państwa przekazało Bankowi Gospodarstwa Krajowemu (BGK) pakiet 24.487.297 akcji stanowiących 1,96 proc. w kapitale zakładowym […]
Należący do Skarbu Państwa Bank Gospodarstwa Krajowego sfinansuje budowę siedziby Sądu Rejonowego przy ul. Grunwaldzkiej w Nowym Sączu. Koniec […]
(Puls Biznesu/CIRE) Kilka niezależnych źródeł „Pulsu Biznesu” potwierdziło, że oprócz specjalnego funduszu BGK i PIR, Nowa Kompania […]
KOMENTARZ Rafał Zasuń WysokieNapiecie.pl Na pomoc dla Kompanii Węglowej spółki skarbu państwa oddadzą głównie aktywa niezwiązane z […]
Przyjęty przez Sejm projekt nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego przewiduje, że w 2015 r. ruszy rządowy […]
Utworzenie Narodowego Centrum Kultury Filmowej, budowa drogi S14, pomoc dla Centrum Zdrowia Matki Polki – prezentujemy 14 najważniejszych […]
(Puls Biznesu/CIRE) Jak poinformował „Puls Biznesu”, PGE rozważa oddanie Exatela na potrzeby ratowania bankrutującej Kompanii Węglowej.
KOMENTARZ Dr Janusz Steinhoff b. wicepremier i minister gospodarki Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej Generalnie dobrze oceniam program […]
Jeszcze przed wakacjami ma zacząć funkcjonować nowy Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych. Najważniejszym celem unijnego funduszu jest […]
PGE Polska Grupa Energetyczna podpisała w środę 17 grudnia 2014 r. umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na współfinansowanie programu […]
Grupa Lotos, Polskie Inwestycje Rozwojowe, BGK i bank Pekao SA podpisały umowę o wartości 1,8 mld zł, dzięki której krajowa produkcja ropy […]
– Firma Janar Jan Rędziniak, która była podwykonawcą współpracującym z Rafako, została obciążona karami za niedotrzymanie terminów […]
– W Polsce, mimo że o gazie słyszymy od dłuższego czasu, zasady, według których można zamienić go w złoto, nie są jasne. Nie na […]