TAG: BGK
Nie ma odwrotu od inwestycji w nisko i zeroemisjne źródła wytwórcze. Te z kolei wymagają jednak dużych nakładów finansowych. To jednak nie […]
Jak finansować inwestycje w energetyce w dobie transformacji energetycznej i ambitnej polityki klimatycznej? Jakie innowacje mogą ją wesprzeć? […]
Bank Gospodarstwa Krajowego i rumuński EximBank podpisały w Luksemburgu akt założycielski Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza – […]
Wciąż nie udało się zebrać 6 mld zł na nowy blok węglowy o mocy 1000 MW. Banki sprawy komentować nie chcą, ale pojawiają się kolejne […]
Światowy popyt na ropę i gaz będzie rósł, a szczyt zużycia nastąpi w okolicy 2030 r. Potem jednak rola ropy będzie malała, wzrośnie za to […]
KGHM Polska Miedź podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na uruchomienie kredytu do kwoty 450 mln USD, podała spółka. Kredyt […]
W środę, 19 grudnia 2018 r. Tauron Polska Energia podpisał umowę kredytu na kwotę 1 mld zł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego – podała […]
Nie milkną echa komentarzy wokół planów budowy nowego bloku węglowego w Elektrowni Ostrołęka. Mimo wątpliwości odnośnie uzasadnienia […]
Ambitna polityka energetyczna Unii Europejskiej wymusza na Polsce zmniejszenie zależności od węgla i emisji CO2. Szansą może być energetyka […]
Trójmorze to znaczący obszar Unii Europejskiej, wyróżniający się pod względem rozwoju gospodarczego i wysokości wzrostu PKB. Łączny PKB […]
Na fuzji Orlenu i Lotosu skorzystają same spółki, jak i cała gospodarka – podkreślali uczestnicy odbywającego się w ramach XVIII Forum […]
Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbył się panel „Narodowe czempiony – ambicje i perspektywy”. Panelu uczestniczyli mi.n […]
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił kredytu w wysokości 270 mln euro na sfinansowanie modernizacji czterdziestokilometrowego odcinka drogi […]
22 sierpnia br. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał porozumienie ramowe o współpracy z Bankiem Rozwoju Kazachstanu (BRK). Ze strony BGK […]
(Polska Agencja Prasowa) JSW podpisała z obligatariuszami aneks, zgodnie z którym okres obowiązywania umowy o dalszej współpracy, w którym JSW […]