Gminy nie wykonują swoich zadań związanych z kontrolą szamb i indywidualnych oczyszczalni ścieków

14 maja 2024, 07:20 Opinie

Nowy raport opublikowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) we współpracy z Instytutem Edukacji Środowiskowej rzucił światło na kwestię kontroli szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków w Polsce. Wyniki badania, które obejmowało ponad 1200 odpowiedzi ze 49,54% gmin w kraju, ujawniły alarmujące braki w realizacji ustawowych obowiązków.

Kanał ściekowy / fot. Pixabay.com
  • Raport wyraźnie pokazuje, że jedynie 25% posesji podlegających kontroli zostało sprawdzonych w ciągu roku 2023, co wskazuje na alarmująco niski poziom realizacji obowiązków kontrolnych przez gminy.
  • Szokujące jest odkrycie, że aż 1/4 gmin nie posiada planów kontroli, a 11% gmin w ogóle nie przeprowadziło żadnej kontroli. Dodatkowo, raport wskazuje na niedostatek narzędzi informatycznych, które mogłyby usprawnić proces ewidencji zbiorników i kontrolę posesji.
  • Gminy muszą wydawać ogromne kwoty, szacowane na 30 000 zł rocznie na kontrolę jednej posesji. Jednakże, pomimo tych kosztów, brakuje personelu oraz narzędzi, co znacznie utrudnia efektywną realizację obowiązków kontrolnych.

Według danych raportu jedynie 25% posesji podlegających kontroli zostało sprawdzonych w ciągu roku 2023. Co więcej, aż 1/4 gmin nie posiada planów kontroli, które mogłyby ułatwić i przyspieszyć proces. Zaskakującym faktem jest, że 11% badanych gmin nie przeprowadziło żadnej kontroli, a termin na ich przeprowadzenie upływa już 9 sierpnia 2024 roku.

Przyczyną tych zaniedbań jest brak odpowiednich narzędzi oraz personelu. Gminy wydają ogromne kwoty na spełnienie tych obowiązków, a koszt przeprowadzenia kontroli jednej posesji szacowany jest na 30 000 zł rocznie. W skali kraju, samorządy przeznaczają ponad 75 milionów złotych rocznie na te działania.

Ważnym elementem raportu jest także wskazanie na potrzebę wykorzystania narzędzi informatycznych, które mogą automatyzować proces ewidencji zbiorników oraz usprawnić kontrolę posesji. Niestety, niewiele gmin korzysta z takich rozwiązań. Raport podkreśla również znaczenie edukacji oraz wsparcia dla samorządów w tym obszarze. Partnerzy raportu, BGK i Idea 3W, zapewniają, że są gotowi wspierać jednostki samorządu terytorialnego w radzeniu sobie z tymi wyzwaniami.

BGK / Mateusz Gibała

Kompetencje w sprawie taryf za wodę i ścieki wracają do gmin