TAG: Edukacja

Pracownicy grupy Enea przeprowadzają działalność w ramach akcji pracowniczych. Sztandarowym programem spółki jest „Oszczęzaj energię z […]
Akademia KGHM podsumowała 2023 rok pod kątem społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Inicjatywa ma na celu promocję prospołecznych […]
Enea wraz z Politechniką Poznańską połączą siły i stworzą wspólną sieć projektów rozwijającą kształcenie w zakresie energetyki.
Od nowego roku akademickiego 2023/2024 Uniwersytet Warszawski uruchomi nowy kierunek studiów magisterskich energetyczno-klimatycznych. Jego studenci […]
Wspólne prace badawczo-rozwojowe, realizację specjalistycznych ekspertyz, a także praktyki i staże studenckie przewiduje umowa, którą PERN, […]
PKN Orlen zakończył pierwszą edycję Akademii Wodorowej, która ma szkolić przyszłych inżynierów i ekspertów technologii wodoru w Polsce […]
– Zastąpienie paliw kopalnych energią odnawialną jest dość proste. […] Postrzegamy szkoły i uniwersytety w Niemczech jako […]
W dobie gazowego kryzysu, warto dowiedzieć się więcej o tym surowcu. Żeby to zrobić, nie trzeba wychodzić z domu, bo Polska Spółka […]
Polska Grupa Energetyczna i Uczelnia Łazarskiego podpisały umowę o uruchomieniu nowego kierunku studiów podyplomowych: „Morska energetyka […]
140 szkół z czterech województw na południu Polski zgłosiło się do programu Zielone Laboratoria Taurona. Energetyczny lider wybrał cztery […]
Ponad 300 uczniów zakończyło rok szkolny w 22 klasach patronackich TAURON Wydobycie. Wakacje to dla najlepszych uczniów czas praktyk zawodowych w […]
Tauron Polska Energia wspiera we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej program Power, by wyedukować kolejnych fachowców sektorze […]
KGHM Polska Miedź S.A. dołączył do Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego. Deklarację Partnerską Przystąpienia do „Klastra Edukacyjnego […]
Maturzysto! Interesuje cię przełożenie nauk ścisłych na codzienne życie? Chciałbyś dołożyć swoją cegiełkę do budowy elektrowni atomowej […]
W sumie 160 nauczycieli i doradców metodycznych z całej Polski weźmie udział w drugiej edycji szkolenia „Jak uczyć o energii jądrowej”, […]
Grupa TAURON rozszerzyła współpracę ze szkołami branżowymi, podpisując umowy z 13 kolejnymi placówkami edukacyjnymi, w których powstanie 21 […]
Smog. Podtruwa i zabija – nawet (jak twierdzi Światowa Organizacja Zdrowia) ponad czterdzieści tysięcy Polaków rocznie. To tylko zgony. A są […]
19 kwietnia, już po raz dziesiąty, PGNiG Termika przyznała stypendia zawodowe dla najlepszych uczniów szkół partnerskich. Spółka […]
PGE Polska Grupa Energetyczna podpisała z Ministerstwem Edukacji Narodowej list intencyjny, którego głównym celem jest podnoszenie jakości i […]
Istnieje powszechna zgoda, że tylko nowoczesna i innowacyjna gospodarka może pozwolić na rozwój kraju oraz na poprawę poziomu życia […]
21 lutego podpisano porozumienie inicjujące współpracę pomiędzy PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów i Zespołem Szkół Elektronicznych w […]
Podczas trwającego w Rzeszowie Kongresu 590 Instytut Sobieskiego zaprezentował Innowacyjność w Polsce – co można zmienić? wskazujący […]
Dzięki przyjętej przez rząd małej ustawie o innowacyjności ma przyspieszyć współpraca między uczelniami a przedsiębiorcami. Firmy będą […]
Rynek Opinii w RDC to audycja przygotowana przez zespół Instytutu Jagiellońskiego i redakcję BiznesAlert.pl. Rynek to miejsce, gdzie spotykają […]
(Grupa Azoty) Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zawarła porozumienie w sprawie utworzenia nowych kierunków kształcenia z […]
Do niedawna nikt nie słyszał o webmasterze, headhunterze czy specjaliście od public relations. Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii, postępem […]