Autor: Bartłomiej Kupiec
Wodór odegra kluczową rolę w dekarbonizacji systemu energetycznego. Do czerwca 2022 roku rządy na całym świecie opublikowały ponad 30 […]
Wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego na potrzeby transportu oraz jako technologii przechowywania energii stanowi obecnie jeden z […]
Wodór odegra ważną rolę w przekształceniu światowego systemu energetycznego. Państwa członkowskie Unii Europejskiej nie są jedynymi graczami […]
Unijna strategia wodorowa została opracowana w związku z wątpliwościami co do możliwości dekarbonizacji UE wyłącznie poprzez bezpośrednią […]
Zielona transformacja zmienia każdy sektor gospodarczy Unii Europejskiej w bezprecedensowym tempie. Technologie energetyczne, paliwa i produkty, […]
W strategii REPowerEU Komisja Europejska nakreśliła koncepcję „akceleratora wodorowego” w celu zwiększenia skali wdrażania wodoru […]
Metan jest podstawowym składnikiem zarówno gazu ziemnego, jak i biogazu. Jednak podczas gdy gaz ziemny jest paliwem kopalnym, a jego spalanie […]
Obecnie paliwa gazowe stosowane w Unii Europejskiej (UE) zdominowane są przez gaz ziemny- paliwo kopalne. Aby osiągnąć cele klimatyczne na 2030 […]
Klaster energii jest rodzajem społeczności energetycznej, uregulowanym na gruncie ustawy o OZE. Jego celem jest zapewnienie możliwości zrzeszania […]
Bartłomiej Kupiec, prawnik i analityk polityki zrównoważonego rozwoju ze Stowarzyszenia „Z energią o prawie” tłumaczy, że dekarbonizacja […]
Polski rynek energii elektrycznej wymaga większej innowacyjności w związku z rozwojem energetyki rozproszonej opartej o wykorzystanie instalacji […]
– Polski ustawodawca powinien jak najszybciej wprowadzić definicję prosumenta wirtualnego do prawnego porządku krajowego w celu […]