Autor: Bartłomiej Kupiec
– Transformacja energetyczna wymaga od państw Unii Europejskiej nie tylko zmian technologicznych, ale także przemodelowania podejścia do […]
– Strategia wodorowa Danii, choć obiecująca, stawia przed krajem wyzwanie przypominające dylemat Hamleta: „Być albo nie być”. W […]
Od wyborów minął nieco ponad miesiąc a w Sejmie znalazł się projekt liberalizacji przepisów dotyczących energetyki wiatrowej. Bartłomiej […]
– Aby osiągnąć cele porozumienia Paryskiego z 2015 roku, IEA szacuje, że zapotrzebowanie na surowce krytyczne wzrośnie czterokrotnie do […]
Ostatnia nowelizacja Prawa Energetycznego wprowadza do krajowego porządku prawnego między innymi możliwość handlu partnerskiego energią […]
Polski ustawodawca od lat próbuje wesprzeć rozwój klastrów energii, jak dotąd z różnym skutkiem. Dotychczasowe przepisy nie doprowadziły do […]
28 lipca 2023 roku Sejm przyjął  nowelizację ustawy Prawo Energetyczne, wprowadzającą do polskiego prawa instytucję obywatelskiej […]
– W lipcu 2023 roku Sejm przyjął długo oczekiwaną nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Projekt nowelizacji (UC99), […]
W związku z narastającą inflacją oraz wzrostem populacji zagrożonej ubóstwem energetycznym Komisja Europejska 14 marca wydała propozycje zmian […]
Wodór, zwłaszcza zielony, jest postrzegany jako filar zielonej transformacji gospodarki Unii Europejskiej (UE). Komunikat REPowerEU zakłada import […]
Ustalenie standaryzacji to konieczny krok w stronę stworzenia jednolitego rynku, który jest wskazany przy tworzeniu gospodarki wodorowej […]
– Ostatnio opublikowane akty delegowane do Dyrektywy RED II będą stanowiły dopełnienie przepisów tworzących wewnętrzny rynek wodorowy […]
Wodór odegra kluczową rolę w dekarbonizacji systemu energetycznego. Do czerwca 2022 roku rządy na całym świecie opublikowały ponad 30 […]
Wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego na potrzeby transportu oraz jako technologii przechowywania energii stanowi obecnie jeden z […]
Wodór odegra ważną rolę w przekształceniu światowego systemu energetycznego. Państwa członkowskie Unii Europejskiej nie są jedynymi graczami […]