Autor: Bartłomiej Kupiec
– Polski ustawodawca powinien jak najszybciej wprowadzić definicję prosumenta wirtualnego do prawnego porządku krajowego w celu […]