Światłowód połączył województwa lubelskie i podlaskie

8 lipca 2015, 14:30 Alert

(MIR)

Źrodło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Źrodło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

„Przedsięwzięcie zapewni istotny impuls do społeczno-gospodarczego rozwoju Polski Wschodniej. Przełoży się także na znaczący wzrost jej atrakcyjności inwestycyjnej. Dlatego traktujemy je priorytetowo” – tak o największej w Unii Europejskiej inwestycji teleinformatycznej mówiła wiceminister Iwona Wendel podczas uroczystości połączenia sieci internetowych województw lubelskiego i podlaskiego.

Unijne dofinansowanie dla 5 projektów Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej to ponad 1 mld zł.

„Lubelska sieć światłowodowa została już wcześniej połączona ze świętokrzyską. Oznacza to, że zbliżamy się do finału ogromnego przedsięwzięcia współfinansowanego z Programu Rozwój Polski Wschodniej, tj. scalenia pięciu regionalnych sieci budowanych w makroregionie” – podkreśliła wiceszefowa resortu.

Do tej pory z planowanych 10,5 tys. km sieci odebrano odcinki o długości 6634 km, w trakcie odbiorów jest kolejne 1669 km, a w budowie ponad 2033 km.

„Wynik ten jest zadowalający, jednak teraz kluczowym etapem jest zakończenie budowy sieci do końca sierpnia br., sprawne przeprowadzanie odbiorów i rozliczanie projektów. Kolejnym będzie udostępnianie sieci do zarządzania, a docelowo użytkowania przez ostatecznych odbiorców. Tej kwestii należy poświęcić obecnie więcej uwagi”– zaznaczyła wiceminister infrastruktury i rozwoju.

Oprócz budowy instalacji światłowodów oraz węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych, przedsięwzięcie zakłada działania edukacyjne. Dotychczas przeszkolono 6 888 osób z obszarów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, z zakładanych 7730.

„Zmieniająca się rzeczywistość technologiczna sprawia, że dostęp do Internetu powinien być standardem. W Polsce Wschodniej ten standard zapewni właśnie budowa infrastruktury sieci szerokopasmowej, na co przeznaczone zostało ponad 1 mld zł z funduszy unijnych. Jestem przekonana, że są to dobrze zainwestowane pieniądze” – powiedziała wiceminister Iwona Wendel.

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) powstaje w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej. Całkowity koszt projektów to ok. 1,5 mld zł. Powstanie infrastruktury sieci szerokopasmowej sprzyjać będzie rozwojowi tzw. e-usług oraz pobudzi przedsiębiorczość, ułatwi również codzienne życie mieszkańców.

Do sieci szkieletowo-dystrybucyjnej będą mogli przyłączać się przedsiębiorcy telekomunikacyjni, którzy doprowadzą Internet bezpośrednio do domów, firm i instytucji w Polsce Wschodniej. W ten sposób dostęp do szybkiego Internetu zostanie zapewniony 90 proc. gospodarstw domowych oraz wszystkim instytucjom publicznym i przedsiębiorstwom działającym w makroregionie.