Polsko-Norweski Wieczór Gospodarki Morskiej

8 czerwca 2015, 13:00 Infrastruktura
Port

Wsparcie dla rozwoju współpracy przemysłów morskich obu krajów to główny cel Polsko-Norweskiego Wieczoru Gospodarki Morskiej 2015, w którym uczestniczyła 3 czerwca 2015 r. wiceminister Dorota Pyć. Spotkanie, którego gospodarzem był Ambasador RP w Królestwie Norwegii Stefan Czmur, odbyło się przy okazji Nor-Shipping 2015, jednych z największych targów poświęconych gospodarce morskiej (Oslo 2-5 czerwca 2015 r.).

W debacie uczestniczyli polscy i norwescy przedstawiciele przedsiębiorstw sektora gospodarki morskiej, w tym armatorów, portów morskich, przemysłu stoczniowego i klastrów, a także przedstawiciele władz.

Wiceminister podkreśliła morski charakter Polski oraz potencjał polskiej gospodarki morskiej. Stwierdziła, że nadmorskie położenie kraju stanowi szczególne dobro narodowe o strategicznym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

„Zadaniem polskiej polityki morskiej jest maksymalizacja korzyści dla ludzi i gospodarki ze zrównoważonego wykorzystania nadmorskiej lokalizacji kraju i zasobów naturalnych mórz i oceanów” – dodała wiceminister D. Pyć.

W swoim przemówieniu wiceminister mówiła o prowadzonej przez resort działalności legislacyjnej i inwestycyjnej oraz ostatnich dokonaniach rządu, jakim jest w szczególności przyjęcie przez Radę Ministrów uchwały wprowadzającej Politykę morską RP do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030). D. Pyć przybliżyła kierunki rozwoju polskiej gospodarki morskiej nakreślone w tym dokumencie.

Wizyta delegacji resortu w Oslo pomoże wzmocnić i utrwalić wizerunek Polski jako państwa o dużym potencjale gospodarczym, zapewniającym bezpieczeństwo obrotu handlowego. Pokazuje także polskich przedsiębiorców jako wiarygodnych partnerów, przykładających dużą wagę do rozwoju i innowacyjności, działających w perspektywicznym otoczeniu prawnym i infrastrukturalnym.