Majewski: Przyszłość to inwestycje w OZE i paliwa alternatywne

16 września 2020, 11:15 Chemia

– Będziemy więcej inwestować w badania i rozwój, na serio zajmujemy się rozwojem projektów związanych z paliwami alternatywnymi, przede wszystkim z wodorem, w którym widzimy paliwo przyszłości – powiedział prezes Grupy Lotos Paweł Majewski na Kongresie Polska Chemia 2020 pod patronatem BiznesAlert.pl.

Prezes Grupy Lotos na Kongresie Polska Chemia

– Pandemia koronawirusa oznaczała dla Grupy Lotos spadek detalicznej sprzedaży paliw, ale poradziliśmy sobie z tym nieźle – udało się utrzymać maksymalne moce produkcyjne przez cały czas trwania pandemii. Paliwa niesprzedane w detalu staraliśmy się sprzedać w eksporcie morskim, korzystając z położenia rafinerii. Niedługo po tym, jak zadbaliśmy o bezpieczeństwo załogi i klientów, zabraliśmy się za projekty optymalizacyjne, żeby przygotować się na dekoniunkturę po pandemii. Na szczęście nie było potrzeby, żeby rezygnować z najistotniejszych projektów inwestycyjnych – powiedział Paweł Majewski.

– Europejski Zielony Ład to wyzwanie dla całej energetyki. Ograniczenia emisji wymuszą zmianę w spojrzeniu na naszą dotychczasową działalność. Będziemy więcej inwestować w badania i rozwój, na serio zajmujemy się rozwojem projektów związanych z paliwami alternatywnymi, przede wszystkim z wodorem, w którym widzimy paliwo przyszłości. Doskonalimy też paliwa płynne, myślimy o rozwoju elektromobilności i paliw gazowych, jak LNG, CNG i biogaz. Rozwijamy w tym kierunku infrastrukturę. Jesteśmy na etapie zakończenia studium wykonalności projektu tzw. LNG małej skali na Martwej Wiśle, żeby wzmocnić możliwości importowe LNG do kraju i dystrybucję – mówił prezes Grupy Lotos.

– Konkurencja za granicą nie śpi. Duże koncerny europejskie już teraz zapowiadają, że w ciągu dziesięciu lat ograniczą produkcję paliw tradycyjnych o połowę, inwestując znaczne środki w rozwój paliw alternatywnych i OZE, to jest przyszłość – podkreślił

Opracował Michał Perzyński