TAG: Kongres Polska Chemia 2020

– Jesteśmy branżą strategiczną, która potrzebuje partnerskiego traktowania i dialogu z administracją. Apelujemy, by tak nas zacząć […]
Podczas VII Kongresu Polska Chemia w czasie panelu „Zielone Ambicje Europy w Obecnej Sytuacji Gospodarczej Polski” głos zabrali m.in  […]
Producent nawozów Anwil rozważa i bada możliwość wykorzystania amoniaku jako magazynu energii.
Rusza Kongres Polska Chemia pod patronatem BiznesAlert.pl. Wydarzenie odbywa się w całości online i będzie transmitowane poniżej. 
Dla obszaru badań i rozwoju strategiczna agenda badawcza to wyznacznik kierunków, w dużej mierze opiera się on na paliwach alternatywnych, […]
Polska branża chemiczna mogłaby wykorzystać środki pochodzące z Funduszu Modernizacji na cele związane z produkcją wodoru. – Myślę, […]
Pojawiają się postulaty, że w związku z pandemią koronawirusa powinniśmy dokonać rewizji celów klimatycznych i Europejskiego Zielonego Ładu, […]
Członek zarządu PKN Orlen Józef Węgrecki powiedział podczas Kongresu Polska–Chemia, że spółka wyznaczyła sobie kamienie milowe w dojściu […]
Janusz Bogdański, dyrektor biura rozwoju i technologii w PKN Orlen opowiedział o wpływie pandemii koronawirusa na płocki koncenr na Kongresie […]
– Będziemy więcej inwestować w badania i rozwój, na serio zajmujemy się rozwojem projektów związanych z paliwami alternatywnymi, przede […]
– Musimy zastanowić się nad węglem, być może będzie on przydatny do zgazowania i petrochemii. Jestem przekonany, że te kierunki się […]
Polska Chemia chce być bardziej zielona. Zdecydowana większość firm z sektora uważa, iż realizacja założeń Europejskiego Zielonego Ładu […]