Unijne ambicje klimatyczne, a możliwości Polskiej Chemii

21 sierpnia 2020, 13:30 Chemia
Kongres Polska Chemia 2019. Fot. BiznesAlert
Kongres Polska Chemia 2019. Fot. BiznesAlert

Polska Chemia chce być bardziej zielona. Zdecydowana większość firm z sektora uważa, iż realizacja założeń Europejskiego Zielonego Ładu stwarza szanse rozwoju i wspiera innowacje w całym sektorze. Równocześnie jednak, może stanowić szereg zagrożeń i dodatkowych obciążeń – wynika z badań, które Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) przeprowadziła wśród swoich członków. Ten ważny dla polskiej gospodarki temat, będzie prezentowany przez ekspertów już 16 września w trakcie VII Kongresu Polska Chemia. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Polska Chemia potrzebuje konkretnych i uproszczonych aktów prawnych

Polski przemysł chemiczny od lat podejmuje liczne działania wynikające z troski
o konsumentów i środowisko naturalne. Firmy z sektora niejednokrotnie wdrażają wewnętrzne regulacje, które są znacznie bardziej restrykcyjne niż obowiązujące prawnie normy. Niewątpliwie duży wpływ na branżę chemiczną, będą miały kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego, a zwłaszcza europejskie prawo o klimacie ustanawiające cel neutralności klimatycznej na 2050 rok, strategia w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności oraz nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. Polska Chemia oczywiście dostosuje swoje działania do obowiązujących regulacji, jednak przemysł chemiczny potrzebuje konkretnych i uproszczonych aktów prawnych, które
w racjonalny sposób będą stymulować rozwój nie tylko branży, ale i całej gospodarki.

Branża chemiczna w Polsce stanowi ok. 17 procent udziału w całości przemysłu. Jej rola jest więc nie do przecenienia, dlatego ważne jest, aby administracja państwowa i europejska wspierały sektor. Obecnie liczba regulacji jest tak duża, że utrudnia to normalne funkcjonowanie, zwłaszcza w czasie pandemii, gdy firmy muszą podjąć niezbędne działania, aby ochronić swój biznes i miejsca pracy. Prośrodowiskowe trendy unijne, dobrze zaadaptowane, mogą przyczynić się do rozwoju i wdrażania innowacji. Muszą jednak być wprowadzane w sposób uwzględniający aktualną sytuację gospodarczą. Potrzebne są także precyzyjne i proste wytyczne, które pozwolą firmom na sprawną ich adaptację. Temat Europejskiego Zielonego Ładu jest obecnie jednym z najważniejszych elementów dyskursu w branży, dlatego poświecimy mu sporo czasu podczas tegorocznej edycji Kongresu Polska Chemia – mówi dr inż. Tomasz Zieliński, prezes zarządu PIPC.  

71 procent badanych uważa, że unijny cel na 2030 rok nie powinien być zmieniony

Opublikowane w lipcu 2020 roku wyniki badania Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego pokazują, że większość ankietowanych uważa, że realizacja założeń i inicjatyw Europejskiego Zielonego Ładu zwiększa dostępność środków na „zielone inwestycje” (61,8 procent) oraz umożliwia wzrost nakładów na innowacje (58,8 procent). Jedynie 8,8 procent ankietowanych nie dostrzega żadnych szans związanych z wprowadzeniem Europejskiego Zielonego Ładu. Ponadto, 71 procent przedsiębiorstw wskazuje, że cel UE w zakresie ograniczenia unijnych emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku powinien pozostać niezmieniony, tj. 40 procent w porównaniu z poziomem z 1990 roku. Według 53 procent badanych także pozostawienie celu redukcji emisji na poziomie 40 procent w 2030 roku nie wyklucza osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku. Równocześnie, większość badanych dostrzega także zagrożenia, jakie niesie ze sobą nowe prawo unijne. Pakiet UE na rzecz odbudowy, którego jednym z priorytetów jest Europejski Zielony Ład oraz „zielona” transformacja, w zdecydowanej większości został oceniony jako niewystarczający. Ponad 44 procent ankietowanych wskazało, że konieczne jest zwiększenie skali dofinansowania inwestycji, a ponad 26 procent stwierdziło, że opublikowany plan odbudowy zmierza w dobrym kierunku, ale wymaga zmian i modyfikacji. 

Plan Komisji Europejskiej od początku jest niezwykle ambitny i niesie ze sobą szanse dla rozwoju Polskiej Chemii. Równocześnie jednak może stanowić szereg zagrożeń i dodatkowych obciążeń. Europejski Zielony Ład w obecnej formie powoduje zwiększenie liczby regulacji prawnych i nowych obostrzeń, nakłada na firmy dodatkowe koszty związane z dostosowaniem się oraz zwiększa ryzyko utraty konkurencyjności Polskiej Chemii na rynkach pozaeuropejskich. Potrzebne są stabilne regulacje, aby właściwie opracować plany rozwojowe poszczególnych firm z branży chemicznej. Te plany są niezbędne zarówno na dziś – aby możliwie sprawnie niwelować skutki zamrożenia gospodarki z powodu pandemii COVID-19, jak również na przyszłość – aby tworzyć strategie rozwoju przedsiębiorstw – dodaje dr inż. Tomasz Zieliński, prezes zarządu PIPC, organizatora Kongresy Polska Chemia. 

VII Kongres Polska Chemia

Tematyka dotycząca unijnych ambicji klimatycznych i możliwości Polskiej Chemii będzie zaprezentowana przez ekspertów już 16 września, w trakcie VII Kongresu Polska Chemia. Wydarzenie skupiać się będzie wokół trzech obszarów tematycznych: gospodarka, środowisko, człowiek. W trakcie debat i paneli będą poruszane zagadnienia, które są obecnie najważniejsze dla sektora chemicznego i całego przemysłu, uwzględniając oczywiście wpływ pandemii koronawirusa. Przemysł chemiczny czeka wiele wyzwań, m.in. skutki kilkumiesięcznego zamrożenia gospodarki, intensyfikacja aktywności regulacyjnej UE i nowe trendy, które zaczynają odgrywać kluczową rolę w rozwoju Polskiej Chemii. Zagadnienia środowiskowe, takie jak np. Europejski Zielony Ład,  będą szczególnie istotne w ciągu najbliższych lat, co z pewnością przełoży się na całą gospodarkę. Poruszonych zostanie także wiele innych kwestii, takich jak: inwestycje, innowacje, rozwój kadr, transport i dystrybucja oraz technologie 4.0.  

W tym roku kongres odbędzie się online, w wyjątkowej formule telewizyjnej. Udział
w kongresie jest bezpłatny. 

Więcej informacji na stronie: www.kongrespolskachemia.pl.

Kloc: Komisja Europejska chce utrzymać zielony kurs pomimo widma kryzysu w Europie