Mucha: Zerowa stawka na CNG i LNG to szansa na rozwój ekologicznego transportu w miastach

1 czerwca 2018, 07:31 Energetyka

Pod koniec maja Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym i Prawa celnego.  Dzięki podjętym zmianom akcyza na gaz ziemny CNG (sprężony) i LNG (skroplony) przeznaczone do silników spalinowych, będzie wynosić zero procent.  – To dobra informacja dla samorządów, które coraz chętniej stawiają na ekologiczny napęd gazowy , a PGNIG Obrót Detaliczny jest przygotowany na wzrost zainteresowania CLNG i LNG – powiedział w rozmowie z portalem BiznesAlert.pl Henryk Mucha prezes PGNiG Obrót Detaliczny. 

Henryk Mucha. Fot. PGNiG OD
Henryk Mucha. Fot. PGNiG OD

BiznesAlert.pl: Jaka jest ocena PGNiG OD dotycząca wprowadzonej zerowej akcyzy na CNG i LNG?

Henryk Mucha prezes PGNiG Obrót Detaliczny: To bardzo dobra informacja dla samorządów, które coraz chętniej stawiają na ekologiczny napęd gazowy w autobusach komunikacji miejskiej czy pojazdach komunalnych. Zerowa akcyza na CNG i LNG dodatkowo zmobilizuje samorządy do rozwijania ekologicznego transportu publicznego, które zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych są zobowiązane do wymiany 30 proc. autobusów na niskoemisyjne do 2025 roku.
W tej sytuacji, uwzględniając rachunek ekonomiczny, autobus napędzany gazem będzie niejako „naturalnym wyborem”. W Polsce jeździ obecnie około 12 tysięcy autobusów, w związku z tym w przybliżeniu w ciągu 7 lat będzie zakupionych około 4 tysięcy nowych pojazdów niskoemisyjnych.Jestem przekonany, że znaczną ich część będą stanowić autobusy zasilane CNG. Jesteśmy przygotowani na to, aby być głównym dostawcą tych rozwiązań.

Co zmieni się po wprowadzeniu nowych zasad dla PGNiG OD?

Pamiętajmy, że czekamy jeszcze na zgodę z Komisji Europejskiej, by zerowa stawka akcyzy weszła formalnie w życie (notyfikacja pomocy publicznej). Dla tankujących CNG przełoży się to z pewnością na niższa cenę. O ile niższą – na to trzeba jeszcze chwilę poczekać. W ostatnich tygodniach obserwujemy wyraźny wzrost cen ropy naftowej na rynkach światowych, co natychmiast przekłada się na ceny paliw w Polsce. Mimo to, w chwili obecnej, koszt zakupu metra sześciennego CNG jest o 10-12 proc. niższy niż oleju napędowego.

Czy spółka jest gotowa pod względem infrastrukturalnym na ew. rozwój branży po wprowadzonych zmianach?

Zgodnie z Ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych rozwój infrastruktury do tankowania będzie zadaniem operatora systemu dystrybucji. Warto pokreślić, że Ustawa przewiduje m.in. regulacje dotyczące planu budowy sieci stacji CNG w Polsce, których liczba do 2020 roku powinna przekroczyć 70. Obecnie są 24 – z czego 18 zarządza PGNiG Obrót Detaliczny. Odpowiednio duża liczba punktów tankowania może zachęcić do skorzystania z paliwa ekologicznego – gazowego nie tylko przedsiębiorstwa komunalne i transportu publicznego, lecz również osoby prywatne.

Oczywiście jesteśmy przygotowani na wzrost zainteresowania CNG wśród naszych klientów. Aktywnie stawiamy na rozwój transportu publicznego poprzez popularyzację autobusów napędzanych gazem ziemnym. Rok 2017 r. okazał się przełomowy – na rozwój taboru autobusowego zasilanego gazem CNG zdecydowały się m.in. Tychy, Rzeszów, Tarnów i Sanok.

Współpraca z nami to nie tylko dostawy paliwa. Prowadzimy aktywne doradztwo w zakresie budowy stacji tankowania czy pozyskania środków finansowych na ten cel. Wspieramy proces zarządzania całą infrastrukturą. W ostatnich dwóch latach daliśmy wyraźny sygnał naszym partnerom, że traktujemy ich poważnie i mogą wspólnie z nami bezpiecznie rozwijać swoją działalność gospodarczą. Na efekty nie czekaliśmy długo. Jak pokazuje przykład warszawskiego MPO, dostosowanie floty pojazdów do rosnących wymagań ekologicznych nie musi ograniczać się do komunikacji miejskiej. Gazem CNG mogą być zasilane pojazdy policji, straży pożarnej czy pogotowia (tak jest w wielu stanach USA).

Czy spółka ma już podpisane umowy z miastami na dostawy CNG/ LNG jako paliwo do zasilania miejskiego transportu? Jakie są plany?

Zauważamy rosnącą świadomość ekologiczną wśród prezydentów miast oraz prezesów spółek zakładów autobusowych, czy zakładów komunalnych. Coraz więcej osób podczas organizowanych przetargów bierze również pod uwagę fakt, iż autobus na CNG wytwarza w stosunku do autobusu zasilanego olejem napędowym o ok. 80-90 proc. mniej szkodliwych dla ludzkiego zdrowia substancji oraz do 99 proc. mniej niezwykle szkodliwych cząstek stałych. Cena taboru to dodatkowy atut. Na mocy wspomnianych wcześniej umów miasta zakupią w ciągu dwóch lat co najmniej 150 nowych autobusów na gaz ziemny. Oczywiście prowadzimy rozmowy z innymi polskimi miastami, ale dopóki nie ma konkretów w postaci umowy, nie możemy mówić o szczegółach.

Czy PGNiG może stać głównym dostawcą LNG/CNG dla transportu miejskiego w Warszawie?

Od lat jesteśmy dostawcą gazu dla MPO w Warszawie, którego większą część napędza nasze CNG. Stolica może stać się liderem gazomobilności w Polsce – planuje zakup 110 autobusów na CNG. PGNiG Obrót Detaliczny wygrało właśnie przetarg na dostawę paliwa gazowego dla warszawskiego MZA oraz budowę nowoczesnej stacji tankowania w dzielnicy Włochy. Teraz czas na sfinalizowanie umowy i budowanie pozycji w innych polskich aglomeracjach.

Rozmawiał Bartłomiej Sawicki