Nie ma rozstrzygnięcia ws. fuzji Orlen-Lotos. Komisja daje czas do stycznia

12 listopada 2021, 16:00 Alert

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek poinformował na Twitterze, że fuzja PKN Orlen z Grupą Lotos zostanie przeprowadzona do pierwszej połowy 2022 roku, ale termin realizacji środków zaradczych wyznaczonych przez Komisję Europejską zostanie przesunięty do 14 stycznia przyszłego roku. Spółka wyjaśnia przyczyny tej decyzji.

Komisja Europejska. Fot. Flickr
Komisja Europejska. Fot. Flickr

Komisja a fuzja Orlen-Lotos

– W związku z koniecznością dokończenia negocjacji i finalizacji zapisów umownych, w porozumieniu z Komisją Europejską, do 14 stycznia 2022 roku przedłużony został termin realizacji środków zaradczych dla fuzji PKN Orlen i Grupy Lotos. Decyzja nie wpływa na termin zakończenia procesu, planowany na pierwsze półrocze 2022 – przekazał prezes PKN Orlen Daniel Obajtek na Twitterze.

– PKN Orlen finalizuje umowy z partnerami do realizacji warunków zaradczych, którzy zagwarantują dalszy rozwój biznesowy firm objętych postępowaniem. Równolegle prowadzone są działania przygotowujące obie spółki do procesu połączenia. Kompleksowość procesu przy bardzo wymagającym otoczeniu makroekonomicznym, wymaga dodatkowego czasu na negocjacje z partnerami, aby uzyskać najlepsze możliwe warunki transakcyjne oraz umożliwić przeprowadzenie decyzji korporacyjnych również po stronie partnerów. Komisja Europejska przełożyła termin na realizację środków zaradczych do 14 stycznia 2022 roku. Formalne zakończenie procesu fuzji PKN ORLEN i LOTOS-u nastąpi zgodnie z harmonogramem w pierwszym półroczu 2022 roku.

– Naszym celem jest wybór takich partnerów biznesowych, którzy zagwarantują bezpieczeństwo energetyczne i dynamiczny rozwój połączonych firm. Jesteśmy na ostatniej prostej etapu prowadzącego do podpisania umów z partnerami. Ustalony wspólnie z Komisją Europejską wydłużony termin na przekazanie dokumentów związanych z realizacją warunków zaradczych daje nam komfort dopracowania wszelkich niezbędnych formalności. To czas, który zamierzamy dobrze wykorzystać. Priorytetem jest przeprowadzenie transakcji w taki sposób, by była ona korzystna dla polskiej gospodarki, obu spółek i ich klientów oraz akcjonariuszy, którzy wierzą w sens biznesowy i powodzenie tego strategicznego projektu. Potwierdzeniem tego jest m.in. warunkowa zgoda na fuzję przez NWZA Lotosu – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen cytowany w komunikacie.

Jego koncern podaje, że fuzja PKN Orlen i Grupy Lotos wpisuje się w strategiczny plan budowy silnego multienergetycznego koncernu. Będzie on oparty o zdywersyfikowane źródła przychodów, zapewni bezpieczeństwo energetyczne Polski i z powodzeniem będzie w stanie przeprowadzić zadania wynikające z transformacji energetycznej. Pierwszym etapem tego projektu było przejęcie w kwietniu 2020 roku spółki Energa, która uzupełniła portfolio Grupy Orlen o odnawialne źródła energii.

– Równolegle do negocjacji z potencjalnymi partnerami do realizacji warunków zaradczych, prowadzone są działania przygotowujące obie spółki do fuzji. Kluczowe w procesie połączenia obu firm były uchwały podjęte 14 października br. przez NWZA Grupy Lotos, które umożliwiają przedstawienie środków zaradczych Komisji Europejskiej. Co ważne, uchwała wyrażająca zgodę na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa z Grupy Lotos uzyskała poparcie akcjonariuszy reprezentujących prawie 90 procent kapitału zakładowego na NWZA. Ta decyzja pozwoliła na wdrożenie 2 listopada bieżącego roku wewnątrzgrupowej reorganizacji, polegającej na integracji w jednym podmiocie – Lotos Asfalt – całości kompleksu rafineryjnego – czytamy w komunikacie. – Wydzielenie rafinerii w Gdańsku to krok milowy do realizacji warunków zaradczych. W ramach dokumentacji przekazywanej KE złożony zostanie komplet warunkowych umów sprzedaży na rzecz inwestorów wszystkich aktywów wskazanych przez Komisję Europejską w warunkowej decyzji koncentracyjnej, jak również komplet zgód korporacyjnych po stronie PKN Orlen oraz Grupy Lotos, pozwalających na wdrożenie środków zaradczych. Proces decyzyjny po stronie KE może trwać około trzech miesięcy. Do finalnego połączenia obu firm niezbędne będzie uzyskanie zgody akcjonariuszy zarówno po stronie Grupy Lotos jak i PKN Orlen. Głosowanie akcjonariuszy za połączeniem odbędzie się po uzyskaniu wiążącej zgody Komisji Europejskiej na koncentrację.

Orlen podaje, że równolegle do procesu łączenia z Grupą Lotos trwają prace związane z przejęciem przez PKN Orlen Grupy PGNiG. – Celem jest stworzenie podmiotu o łącznych rocznych przychodach na poziomie ok. 200 mld zł i łącznym, zróżnicowanym zysku operacyjnym EBITDA, który szacowany jest na ok. 20 mld zł. Oznacza to, że pod względem kapitalizacji i osiąganych wyników finansowych przyszły polski koncern multienergetyczny będzie dorównywał, a nawet przewyższał potencjałem europejskich konkurentów – czytamy.

Twitter/PKN Orlen/Michał Perzyński