Odcinek A4 Tarnów – Dębica otwarty dla kierowców

31 października 2014, 10:20 Alert

(ministerstwo infrastruktury)

35-kilometrowy odcinek autostrady A4 pomiędzy Tarnowem a Dębicą został udostępniony kierowcom. Nowy fragment przebiegający przez Małopolskę i Podkarpacie sprawił, że wszystkie miasta wojewódzkie południowej Polski zyskały między sobą połączenie autostradowe. Przez województwo małopolskie przebiega ok. 14 km nowo otwartej trasy. Natomiast jej podkarpacki odcinek, to niemal 21 km. Przedsięwzięcie włącza stolicę Podkarpacia do krajowej oraz międzynarodowej sieci autostrad i dróg ekspresowych. Z Rzeszowa będzie można szybko i bezpiecznie dojechać do państw Europy Zachodniej. Oddany do użytku odcinek jest częścią dofinansowanego w kwocie niemal 3 mld zł z Programu Infrastruktura i Środowisko budowy autostrady A4, odc. Tarnów-Rzeszów, odc. węzeł „Krzyż” – węzeł „Rzeszów Wschód” wraz z odc. drogi ekspresowej S19 w. Rzeszów Zachód – w. Świlcza, którego wartość całkowita to blisko 5,3 mld zł.