Orlen Upstream: trwają przygotowania do badań sejsmicznych na Lubelszczyźnie

5 lutego 2016, 07:00 Alert

(Orlen Upstream/ Geofizyka Kraków/ Kurier Lubelski/BS)

Na początku tego tygodnia Orlen Upstream przedstawił swoje plany dotyczące prac poszukiwawczych za ropą i gazem ziemnym w Polsce. Jednym z głównych obszarów koncentracji prac, będzie Lubelszczyzna. Jeszcze w tym miesiącu, na zlecenie Orlen Upstream ruszą prace sejsmiczne na terenie kilkunastu lubelskich gmin.

W komunikacie Orlen Upstream, spółki córki PKN Orlen zapewniono o kontynuowaniu prac poszukiwawczych za gazem zimnym i ropą naftową na Lubelszczyźnie. W tym miesiącu badania zlecone przez koncern będą realizowane na terenie koncesji Lublin nr 27/2007/, obejmującej swym zasięgiem powiaty lubelski, łęczyński, świdnicki i krasnostawski. Spółka planuje zakończyć prace do końca kwietnia. W ramach prac zostaną wykonane badania sejsmiczne 3D, obejmujące obszar około 450 km2 na terenie 14 gmin. Na podstawie przeprowadzonych badań, w ramach których zostanie wykonane zdjęcie sejsmiczne, koncern zdecyduje o dalszych pracach na koncesji. Badania geologiczne dotyczą poszukiwań konwencjonalnych złóż węglowodorów. W 2014 Orlen Upstream wykonał już na terenie lubelskiej koncesji odwiert Lublin-OU1.

– Specjalistyczne pojazdy sondujące ziemię w poszukiwaniu gazu ziemnego i ropy naftowej zobaczą głównie mieszkańcy powiatów położonych na wschód od Lublina. Badania potrwają około trzech miesięcy. Ich rezultatem będzie zdjęcie sejsmiczne 3D, obrazujące budowę geologiczną centralnej części regionu – informuje Kurier Lubelski Dominika Mackiewicz, kierownik działu PR w Orlen Upstream.

Mające się rozpocząć już w połowie lutego prace, są kontynuacją działań, które Orlen Upstream zlecił jeszcze w zeszłym roku spółce Geofizyka Kraków. Firma ta, w styczniu zakończyła prace sejsmiczne na obszarze gmin: Cyców, Puchaczów, Siedliszcze i Wierzbica.

Orlen Upstram na terenie województwa lubelskiego dysponuje 4 koncesjami: 26/2007/p – Lubartów, 27/2007/p – Lublin, 28/2007/p – Wierzbica, , 51/2009/p – Wodynie-Łuków.