OSGE wszedł we współpracę z Kanadyjczykami od małego atomu

1 lipca 2024, 08:45 Alert

Orlen Synthos Green Energy (OSGE) zawarł umowę z dwiema kanadyjskimi firmami, i trzecią amerykańską, w celu sprawniejszej budowy SMR-ów w Polsce. Przekazana wiedza ma ułatwić m.in. złożenie wniosku o zezwolenie na budowę czy sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Przygotowania do budowy małego reaktora w Darlington. Fot. OSGE.
Przygotowania do budowy małego reaktora w Darlington. Fot. OSGE.

Orlen Synthos Green Energy podpisał czterostronną umową z kanadyjskimi spółkami Aecon i AtkinsRéalis oraz amerykańskim GE Hitachi. Współpraca ma dotyczyć usprawnienia i przyśpieszenia programu wdrożenia małych reaktorów modułowych BWRX-300 w Polsce. Dodatkowo OSGE podpisało dwie umowy bilateralne z obiema kanadyjskimi spółkami. W wydarzeniu udział wzięli Mary Ng, minister promocji eksportu, handlu międzynarodowego i rozwoju gospodarczego Kanady oraz J.E. Catherine Godin, ambasador Kanady w Polsce.

Polska spółka pracuje nad wdrożeniem małych reaktorów modułowych (SMR) opartych na technologii BWRX-300, którą zaprojektowało GE Hitachi. Pierwszy reaktor tego typu ma być zbudowany przez Aecon, w Kanadzie. AtkinsRéalis pełni rolę inżyniera projektu. OSGE planuje korzystać z doświadczenia kanadyjskich, i amerykańskiego, partnerów. W ramach transferu doświadczeń ma otrzymać specjalistyczną wiedzę inżynieryjną i budowlaną oraz przygotować się do wyboru wykonawców w polskich projektach.

Współpraca ma na celu przybliżyć OSGE do opracowania m.in. wniosku o zezwolenie na budowę, wstępnego raportu bezpieczeństwa, raportu o oddziaływaniu na środowisko, planu zagospodarowania terenu.

– W obecnych czasach, a zwłaszcza w obliczu nielegalnej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, kraje o podobnych systemach wartości poszukują niezawodnych partnerów w naszych wspólnych wysiłkach na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego i odporności łańcucha dostaw, jednocześnie podejmując ambitne działania na rzecz klimatu. Energia jądrowa jest kluczowym elementem tych wysiłków, i cieszymy się, że możemy wyróżnić te umowy, które przyczynią się do tworzenia dobrych, trwałych miejsc pracy dla Kanadyjczyków – powiedziała minister Mary Ng.

– Po nawiązaniu współpracy z OPG, naszym głównym partnerem z Kanady, rozpoczynamy kolejny etap kooperacji polsko-kanadyjskiej. Naszym celem jest przygotowanie OSGE do procesu wyboru wykonawców prac inżynieryjno-budowlanych dla reaktorów BWRX-300 w Polsce – wyjaśnił Rafał Kasprów, prezes OSGE.

Orlen Synthos Green Energy ma w planach budowę floty reaktorów BWRX-300 w Polsce. W maju 2023 roku otrzymał od Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki pozytywną opinię ogólną dotyczącą wybranych założeń technicznych dla technologii reaktora. W grudniu tego samego roku ministerstwo klimatu i środowiska wydało decyzje zasadnicze dla realizacji inwestycji w sześciu lokalizacjach: Stawy Monowskie, Włocławek, Ostrołęka, Dąbrowa Górnicza, Kraków-Nowa Huta i Stalowa Wola-Tarnobrzeg. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wydała negatywną opinię w zakresie tych inwestycje, co nie wpłynęło na wydanie decyzji zasadniczej.

Orlen Synthos Green Energy / Marcin Karwowski

Wiemy co zawiera opinia ABW w sprawie małego atomu Orlenu i Synthosa