Popyt napędza produkcję nawozów w Azotach

11 października 2023, 08:30 Alert

Azoty zwiększają produkcję przez rosnący popyt na nawozy.

– Zgodnie z szacunkami, we wrześniu spółki Grupy Kapitałowej wyprodukowały 64 tys. ton nawozów wieloskładnikowych, dla porównania w sierpniu było to 54 tys. ton. W przypadku nawozów specjalistycznych dane za wrzesień kształtują się na poziomie 15 tys. ton, podczas gdy w sierpniu szacunki wskazywały na 9 tys. ton. Niższa szacunkowa produkcja w obszarze nawozów azotowych, tj. 227 tys. ton względem 251 tys. ton w sierpniu wynikała głównie z postoju awaryjnego w Grupie Azoty ZAK, o którym spółka informowała 5 września bieżącego roku – czytamy w komunikacie.

Spółka przypomina, że Grupa Azoty ZAK przywróciła produkcję kwasu azotowego oraz nawozów mineralnych na minimalnych obciążeniach instalacji. Obecnie trwa uruchamianie kolejnych instalacji produkcyjnych oraz ich stopniowe dociążanie do pełnych zdolności. – Wzrost poziomów produkcji widoczny jest również na podstawie szacunkowych wolumenów produkcyjnych w obszarze mocznika, tj. 94 tys. ton we wrześniu względem 86 tys. ton w sierpniu oraz Poliamidu – 8 tys. ton we wrześniu, z kolei szacunkowe dane za sierpień to 7 tys. ton. W pozostałych obszarach spółka obserwuje zatrzymywanie się negatywnych trendów, które nie znajdują na ten moment odzwierciedlenia w poziomach produkcji – czytamy dalej.

Wolumeny produkcji nawozów wieloskładnikowych za wrzesień są istotnie wyższe niż w poprzednich miesiącach, a w nawozach azotowych są wyższe niż średnia z II kwartału, nawet pomimo awarii, która miała miejsce w Grupie Azoty ZAK. Spółka obecnie przywraca moce produkcyjne, co powinno pozytywnie wpłynąć na poziom naszej produkcji w październiku oraz w kolejnych miesiącach. W pozostałych obszarach jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o powrocie do zeszłorocznych poziomów produkcji, niemniej zakładamy taki scenariusz w perspektywie najbliższych miesięcy – mówi Zbigniew Paprocki, członek zarządu odpowiedzialny za produkcję, dyrektor generalny Grupy Azoty.

Grupa Azoty / Wojciech Jakóbik

Kądzielawski: Dywersyfikacja portfolio produktowego to odpowiedź Azotów na warunki rynkowe (ROZMOWA)