Porozumienie Tauronu ze związkami zawodowymi  kopalni Brzeszcze

19 października 2015, 08:24 Alert

(Teresa Wójcik)

W miniony piątek (16.10)  po przejęciu od Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) kopalni Brzeszcze, przedstawiciele Tauronu i zakładowych związków zawodowych parafowali projekt porozumienia regulującego kwestie pracownicze. Działalność kopalni ma być kontynuowana „przy zachowaniu rachunku ekonomicznego”.

15 października, czyli dzień wcześniej, Tauron i SRK podały, że uzgodniły warunki przedwstępnej umowy zbycia za symboliczną złotówkę aktywów kopalni Brzeszcze. W piątek przedstawiciele Tauronu i związkowcy parafowali porozumienie pracownicze.

– Parafowanie nie jest podpisaniem porozumienia. Będzie ono podpisane w tym tygodniu, na razie jest to wciąż projekt porozumienia, który może się jeszcze zmienić – powiedział jeden ze związkowców.

Formalnie porozumienie ze stroną związkową podpisze spółka Nowe Brzeszcze-Grupa Tauron. (tak nazywać się będzie nosiła kopalnia w po przejęciu). Według zapisu w parafowanym projekcie porozumienia, zarząd będzie kontynuować dotychczas prowadzoną działalność kopalni „przy zachowaniu rachunku ekonomicznego”.

Według projektu porozumienia zarząd ma w ciągu trzech miesięcy od nabycia kopalni przedstawić związkowcom plan rzeczowo-finansowy spółki, w którym zostaną ujęte wszelkie niezbędne do funkcjonowania kopalni inwestycje. Zarząd ma także rozważyć opłacalność dodatkowych inwestycji.

Według projektu porozumienia część załogi, czyli ok. 1,5 tys. pracowników, przejdzie do pracy w nowej spółce, zachowując dotychczasowe uprawnienia. Pracownicy, którzy będą chcieli skorzystać z pakietu osłonowego do końca br. oraz ci, którzy nabywają uprawnienia emerytalne mają pozostać pracownikami tej części kopalni, która będzie likwidowana przez SRK. Tauron nie nabywa wszystkich aktywów zakładu, ale na razie nie podano jakich aktywów to dotyczy.