Przyspiesza plan Wisła. MON chce amerykańskie Patrioty

12 września 2016, 11:15 Alert

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej w dniu 6 września 2016 r. stronie amerykańskiej, w ramach procedury Foreign Military Sales (FMS) przekazano zapytanie ofertowe (Letter of Request – LOR) na dostawę zestawów PATRIOT, w ramach realizacji programu WISŁA.

Zapytanie ofertowe (LOR) dotyczy pozyskania ośmiu baterii, w aktualnie najnowszej konfiguracji – PATRIOT Configuration 3+, ze zintegrowanym systemem kierowania walką – IBCS (ang. Integrated Battle Command System lub Integrated Air and Missile Defense Battle Command System).

Jednocześnie, od trzeciej baterii (lub kolejnych) strona polska zastrzegła sobie prawo zmiany obecnie oferowanego radaru na nowy z anteną aktywną. Podstawowym kryterium będzie dookólność (360°), sieciocentryczność, otwarta architektura a przede wszystkim wykorzystanie najnowszych technologii (AESA GaN).

Jednocześnie w zapytaniu ofertowym wskazano na wymaganie związane z polonizacją zestawów w możliwie największym zakresie (m.in. podwozia bazowe, środki łączności, agregaty, środki maskujące, itp.) oraz zapewnieniem co najmniej 50% udziału polskiego przemysłu obronnego (PPO) w realizacji dostaw, w odniesieniu do wartości umowy dostawy. Zadanie to realizowane będzie poprzez umowę offsetową.

Założenia do propozycji negocjacyjnej zmierzającej do zawarcia umowy offsetowej związanej z pozyskaniem od Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów rakietowych średniego zasięgu WISŁA wraz z projektem umowy offsetowej zostały opracowane przez Biuro do spraw Umów Offsetowych i pozytywnie zaopiniowane przez Komitet Offsetowy. Określony został katalog zdolności krytycznych, niezbędnych, innowacyjnych oraz pozostałych, obejmujący 69 zobowiązań offsetowych.

W odniesieniu do terminu dostaw, w LOR wstępnie określono dostawę pierwszej baterii w możliwie najkrótszym terminie, co ze wstępnych kalkulacji powinno nastąpić w 2019 r. Dostawa pozostałych sześciu baterii powinna zakończyć się do 2026 r. włącznie z modernizacją dwóch pierwszych baterii do konfiguracji docelowej.

Zapytanie ofertowe (LOR) przesłane przez Inspektorat Uzbrojenia przekazane zostanie następnie do agencji implementacyjnej, tj. US Army Security Assistance Command (USASAC). W wyniku powyższych działań, stronie polskiej przekazany zostanie projekt umowy (Letter of Offer and Acceptance – LOA), który będzie przedmiotem dalszych uzgodnień i negocjacji.

Przewiduje się, że wstępny projekt umowy (LOA) zostanie przekazany przez stronę amerykańską jeszcze w br. Na bazie treści LOA podjęte zostaną dalsze negocjacje.

Równolegle w resorcie obrony narodowej prowadzone są prace związane z analizą ewentualnych alternatyw dla pozyskania zestawów PATRIOT. W związku z tym, Minister Obrony Narodowej zwrócił się do Sekretarza Obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie wyrażenia zgody przez amerykańską stronę rządową, w zakresie przekazania przez Lockheed Martin oraz MEADS International, informacji o zestawie MEADS oraz na rozszerzenie zakresu rozmów prowadzonych na szczeblu przemysłowym z Polską Grupą Zbrojeniową S.A. obejmujących także ewentualne zobowiązania offsetowe.

Intencją MON w tej kwestii jest posiadanie bieżącej wiedzy w zakresie systemu MEADS (także wykorzystującego rakiety PAC-3 MSE) na wypadek negatywnego zakończenia negocjacji umowy na dostawę lub offsetowej odnośnie zestawów PATRIOT.

 Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej