PSG dostarcza gaz do gmin, w których działał Novatek

2 maja 2022, 06:15 Alert

Mieszkańcy wszystkich 10 gmin, w których gaz ziemny przestała dostarczać objęta sankcjami firma Novatek Green Energy, znów korzystają z błękitnego paliwa. W piątek, 29 kwietnia 2022 roku, około godziny 17.00, jako pierwsi dostawy zaczęli odbierać mieszkańcy gminy Polanów. Tuż przed północą gaz dotarł do odbiorców w gminie Łeba.

Infrastruktura PSG. Fot. Polska Spółka Gazownictwa
Infrastruktura PSG. Fot. Polska Spółka Gazownictwa

Rozwiązania umożliwiające sprawne przywrócenie dostaw gazu zostały przygotowane w ścisłej współpracy spółek Grupy Kapitałowej PGNIG z administracją rządową. PSG podkreśla, że piątkowe polecenie prezesa Rady Ministrów wydane na mocy ustawy o zarządzaniu kryzysowym, pozwoliło na szybkie działanie spółek GK PGNiG, które tego samego dnia uruchomiły dostawy do odbiorców, do tej pory obsługiwanych przez Novatek.

Na podstawie decyzji zawierającej polecenie Prezesa Rady Ministrów wydanej w trybie art. 7a ustawy o zarządzaniu kryzysowym, Polska Spółka Gazownictwa została zobowiązana do świadczenia usług na sieci należącej do Novatek Energy. W dniu 29 kwietnia prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wydał stosowne decyzje administracyjne w zakresie koncesji na ich świadczenie, w związku z czym przywrócono dostawy paliwa gazowego na terenie gmin: Cegłów, Kałuszyn, Lubień Kujawski, Lubowidz, Łeba, Mieścisko, Mrozy, Polanów, Zagórów, Żuromin.

PSG podaje, że po nawiązaniu kontaktu z przedstawicielami firmy Novatek, wydanie infrastruktury i niezbędnej dokumentacji odbyło się bez zakłóceń i w dobrej atmosferze. Obsługiwana odtąd przez PSG infrastruktura obejmuje łącznie ponad 85 km sieci gazowych średniego ciśnienia, do których gaz jest dostarczany cysternami w postaci skroplonej i po regazyfikacji przesyłany do odbiorców.

Polska Spółka Gazownictwa/Jędrzej Stachura

Ukraina też może skorzystać na LNG z Gazociągu Polska-Litwa