PSG: Rozwój rynku LNG będzie napędzać gazyfikacje kraju

21 listopada 2017, 07:15 Energetyka

– Jeżeli chodzi o LNG, to w momencie kiedy podaż na rynku polskim zapewniała rozwój tego rynku, obserwujemy dynamiczny rozwój stacji regazyfikacji. W to będzie się wpisywała Polska Spółka Gazownictwa – powiedział w trakcie III Ogólnopolskiej Konferencji ,,Wyspowe stacje regazyfikacji LNG na terenie powiatów i gmin dźwignią rozwoju gospodarczego kraju” Grzegorz Wilegus, dyrektor rozwoju PSG. Patronem medialnym wydarzenia był BiznesAlert.pl.

Sieć dystrybucyjna gazu. Fot. PSG
Sieć dystrybucyjna gazu. Fot. PSG

Dyrektor Wielgus wspomniał o strategii rozbudowy systemu dystrybucyjnego, która jest opracowywana przez spółkę z 10-letnim wyprzedzeniem i aktualizowana w cyklu dwuletnim. Jak zaznaczył, ma to służyć określeniu tzw. wąskich gardeł w systemie, aby móc je zminimalizować. Według niego, w ostatnim czasie obserwowana jest znaczna dynamizacja rynku. – Pojawia się bardzo dużo odbiorców końcowych, którzy znacząco wpływają na system dystrybucyjny i znacząco wymagają reakcji w postaci nowych projektów, które umożliwiają funkcjonowanie systemu dystrybucyjnego – mówił Wielgus.

Gazyfikacja gmin

Według niego wspomniana strategia jest powiązana z koncepcjami gazyfikacji gmin. W tym kontekście przypomniał o podpisanych przez PSG listach intencyjnych z gminami, na temat współpracy w sprawie gazyfikacji. – Obecnie mamy podpisanych 437 listów intencyjnych. Pozwalają one na określenie strony popytowej, ale również na możliwość programowania rozwoju koncepcji gazyfikacji nowych obszarów – powiedział przedstawiciel PSG.

Zdaniem Wielgusa analiza strony popytowo-podażowej pozwala na ocenę potencjału rynkowego i e koncepcji rozbudowy sieci dystrybucyjnej. – To da odpowiedź, w jaki sposób będziemy to robić. Czy przy wykorzystaniu tradycyjnej technologii, czyli gazociągów dystrybucyjnych, czy też przy wykorzystaniu technologii LNG – powiedział, dodając przy tym, że gazyfikując dany obszar, nie można zapominać o otoczeniu formalno-prawnym np. o planach zagospodarowania przestrzennego, co również ma kluczowe znaczenie dla powstawania infrastruktury.

Rozbudowa sieci a Korytarz Północ – Południe

Zaznaczył przy tym, że przy prognozowaniu rozbudowy głównych elementów sieci, PSG bierze pod uwagę kwestię związaną z projektowaniem korytarza Północ-Południe, ale także inwestycji realizowanych przez Gaz-System, które mają wpływ na funkcjonowanie naszej infrastruktury. W tym kontekście zwrócił uwagę, że należy uwzględnić także możliwość zmiany kierunku dostaw paliwa gazowego w systemie krajowym.

Według Wilegusa wykorzystanie technologii LNG pozwala na zapewnienie ciągłości dostaw gazu.
– Co nam daje wykorzystanie technologii LNG? Przede wszystkim dodatkowe źródło zasilania stref dystrybucyjnych, gdzie w pewnym czasie pojawią się pewne ograniczenia. Mieliśmy taką sytuację w okolicach Krakowa: dynamiczny rozwój programu zmniejszenia niskiej emisji. Technologie LNG to zabezpieczenie ciągłości dostaw w krótkich okresach, dopóki nie uda się wznowić procesu dystrybucyjnego – powiedział przedstawiciel PSG.

Przyspieszyć gazyfikacje 

W tym kontekście zwrócił również uwagę, że budowa stacji reagazyfikacyjnych może przyspieszyć gazyfikację regionów, nie wykluczając przy tym budowy gazociągów dystrybucyjnych.

– Przykładowo okres projektowania 30 km odcinka gazociągu doprowadzającego, to niekiedy 6 lat, a sama budowa trwa ok. roku. Natomiast budowa stacji regazyfikacyjnej, przy sprzyjających okolicznościach, trwa w zasadzie od 6 do 9 miesięcy, a w międzyczasie można projektować gazociąg doprowadzający i rozbudowywać sieci na tym obszarze. To jest kluczowe narzędzie po to, żeby odpowiadać na zapotrzebowania klienta i mieć dla niego bardziej korzystną ofertę – mówił dyrektor Wilegus.