Polski rząd konsultuje priorytety Szczytu Klimatycznego w Katowicach

27 czerwca 2018, 20:00 Alert

Dziś w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie z ambasadorami. Wśród uczestników byli obecni m.in. wiceminister środowiska Sławomir Mazurek, wiceminister energii Michał Kurtyka, wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk oraz pełnomocnik ministra środowiska ds. Organizacji COP24 Rafał Bochenek, którzy przekazali informacje na temat priorytetów zbliżającego się szczytu klimatycznego Strony Ramowej Konferencji Klimatycznej Narodów Zjednoczonych w Katowicach, a także stanu przygotowań do niego.

Fot.: Ministerstwo Środowiska
Fot.: Ministerstwo Środowiska

Zebrani goście wysłuchali szczegółowych informacji na temat przygotowań do szczytu klimatycznego COP24. „Polska jest dumna, że po raz kolejny będzie miała zaszczyt gościć Strony Ramowej Konferencji Klimatycznej Narodów Zjednoczonych. Uważam, że grudniowy szczyt COP24 będzie sprzyjał podejmowaniu ambitnych decyzji na temat przyszłości naszej planety i ochrony klimatu” – powiedział na wstępie wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.

W konferencji COP24, która odbędzie się w dniach 3-14 grudnia 2018 r. w Katowicach, może wziąć udział nawet 30 tys. osób – przedstawicieli rządów oraz grup obserwatorów procesu negocjacyjnego. Najważniejszym celem katowickiej konferencji będzie przyjęcie pełnego, zrównoważonego pakietu wdrażającego Porozumienie paryskie.„Pakiet ma pozwolić na praktyczne funkcjonowanie wszystkich przewidzianych w Porozumieniu instytucji oraz mechanizmów. Wyznaczy on tym samym sposoby i zasady wdrażania polityki klimatycznej państw w kolejnych latach, tak aby zrealizować przyjęte w Paryżu globalne cele klimatyczne” – mówił wiceminister Mazurek.

Polskie priorytety podczas COP24

Na Polsce, jako gospodarzu, spoczywa ogromna odpowiedzialność za przejrzyste kierowanie procesem negocjacyjnym, równe traktowanie wszystkich Stron, a także stworzenie właściwych warunków dla prowadzenia, wielogodzinnych rozmów i debat zarówno formalnych, jak i nieformalnych. Jednocześnie w celu koordynacji działań organów administracji publicznej związanych z organizacją konferencji powstał międzyresortowy Zespół ds. organizacji Konferencji COP24.

Podczas spotkania przedstawiono m.in. dotychczasowe działania Polski na rzecz walki z globalnym ociepleniem.„Polska bardzo aktywnie wspiera międzyrządowe negocjacje klimatyczne, a także wprowadzenie pakietu wdrażającego Porozumienie paryskie, jako szansy na zrównoważony pokojowy rozwój świata” – podkreślał wiceminister energii Michał Kurtyka.„Za koordynację działań organów administracji publicznej związanych z organizacją konferencji odpowiada międzyresortowy Zespół ds. organizacji Konferencji COP24” – przypomniał pełnomocnik ministra środowiska ds. Organizacji COP24 Rafał Bochenek.

Z kolei wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk zapewnił zebranych ambasadorów, że Polska dołoży wszelkich starań, aby kwestie związane z przyjazdem na szczyt klimatyczny, w tym konsularne i wizowe, realizowane były sprawnie.

Szczyt ONZ COP24

Odbywające się corocznie sesje Konferencji Klimatycznej Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu to najważniejsze wydarzenie procesu międzynarodowych negocjacji klimatycznych, na którym spotykają się przedstawiciele wszystkich Stron Konwencji (196 państw i UE), by podejmować decyzje dotyczące dalszych działań na rzecz ochrony klimatu oraz funkcjonowania samej Konwencji. Tegoroczna sesja, której gospodarzem jest Polska, odbędzie się w dniach 3-14 grudnia 2018 r. w Katowicach.

Sesji COP towarzyszą liczne wydarzenia o charakterze naukowym, społecznym, ale i komercyjnym, będące forum prezentacji i wymiany pomysłów, innowacji, strategii oraz rozwiązań na rzecz przeciwdziałania globalnemu ociepleniu.

Ministerstwo  Środowiska