Szydło: Niemcy popierają wzmocnienie wschodniej flanki NATO

23 czerwca 2016, 13:15 Bezpieczeństwo

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz uczestniczył w środę w polsko-niemieckich konsultacjach międzyrządowych, które odbywały się pod przewodnictwem prezes Rady Ministrów Beaty Szydło i kanclerz Niemiec Angeli Merkel.

Podczas wizyty przedstawicieli polskiego rządu w Berlinie odbyły sie także spotkania bilateralne szefów resortów oraz wspólna sesja plenarna.

Po zakończeniu konsultacji na wspólnej konferencji prasowej premier Beata Szydło podziękowała za poparcie Niemiec dla działań związanych ze wzmocnieniem flanki wschodniej.Chciałabym podziękować pani kanclerz za tak zdecydowane i jasne poparcie starań Polski o wzmocnienie wschodniej flanki NATO, za to, że mamy wsparcie w tych działaniach, które chcemy, by NATO prowadziło na terenie Polski  powiedziała premier Beata Szydło. Premier podkreśliła także wagę niedawno zakończonych ćwiczeń Anakonda16 mówiąc, że były one ważne i potrzebne.

Kanclerz Angela Merkel mówiąc o NATO podkreśliła w swojej wypowiedzi, że sojusz opiera się na dwóch filarach  gotowości do obrony, inaczej mówiąc odstraszaniu, i dialogu. Oba filary są ważne  zaznaczyła niemiecka kanclerz, przypominając, że dialog z Rosją się toczy.

Jednym z tematów rozmów podejmowanych w trakcie konsultacji międzyrządowych w Berlinie był zbliżający się szczyt NATO w Warszawie.

W środę, w Ministerstwie Obrony Niemiec odbyły się rozmowy ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza i federalnej minister obrony Ursuli von der Leyen. W toku spotkania poruszono szereg kwestii związanych ze współpracą wielostronną i dwustronną. Omówiono sprawę wspólnych działań w ramach koncepcji państw ramowych NATO. Ministrowie wyrazili wzajemnie poparcie wobec zgłaszanych przez Polskę i Niemcy inicjatyw obronnych, takich jak: utworzenie dowództwa, któremu podlegać będą batalionowe grupy bojowe, które ulokowane zostaną na flance wschodniej, pogłębienie współpracy w ramach JSIR (wspólne operacje wywiadowczo-rozpoznawcze NATO) oraz koordynacji współpracy morskiej w basenie Morza Bałtyckiego.

Ursula von der Leyen i Antoni Macierewicz podjęli także decyzję o dalszym zacieśnieniu już istniejącej dwustronnej współpracy wojskowej, którą obie strony uważają za dobrą i wzajemnie korzystną. Poruszono także kwestię kooperacji w zakresie działania sił obrony terytorialnej.

Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej